Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Sv. Mikuláš 2019

Radosť rozdávaním rastie...

Sv. Mikuláš zavítal 6.12.2019 aj na GCM

V malej telocvični sa s ním stretli všetci prváci, kvinta a všetci žiaci nižšieho stupňa gymnázia.

Nebeský sprievod sv. Mikuláša tvorili študenti II.A, ktorí si pod vedením p. prof K.Žáka

pripravili aj divadielko pod názvom „Kde je Boh, tam je láska“.

Aké posolstvo nám sv. Mikuláš odovzdal aj prostredníctvom tohto divadielka?

 

Obuvník Martin mal zvláštny sen, v ktorom mu Kristus prisľúbil svoju návštevu, a tak ho celý deň očakával, no prichádzali len starý Stepanič, žena s dieťaťom, vyslúžilý chromý vojak, a chlapci (z I.O) s tetuškou, ktorí sa pobili o jablko. Martin sa o každého z nich postaral a večer sa mu znovu prihovoril známy hlas –„Martin a či si ma nespoznal? Aj toto som bol ja...Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Sv. Mikuláš všetkým povedal: „ Aj môj život na zemi bol naplnený šťastím práve preto, že čím viac som sa delil a rozdával, tým viac sa napĺňalo moje srdce – milosrdenstvom a láskou a čím viac som myslel na druhých, tým šťastnejší som bol aj ja sám. Robil som to pre nášho Pána – Pána Ježiša Krista, ktorý ku mne prichádzal cez každého človeka. Skúste to aj vy! Zvlášť teraz v čase adventu. Uvidíte ako krásne budete potom prežívať aj Vianoce a v rozdávaní dobra budete chcieť pokračovať aj potom neskôr počas roka...“

Fotogaléria

(text: sr.Josefa R.Rybanská, foto Mária Haydenová II.A – výber Mgr. Ing. Lea Žáková)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac