Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Misijný jarmok 2019

Mesiac október je tradične v našej škole vnímaný ako mesiac darovania sa misiám. A zvlášť v tomto roku, keď Svätý Otec František vyhlásil tohtoročný október za Mimoriadny misijný mesiac.

Predposledný októbrový štvrtok (24.10.2019) sa žiaci nižšieho stupňa opäť horúčkovito pripravovali na Misijný jarmok, ktorý prebiehal v tradičnej zostave - ako prvé - beseda v malej telocvični, tentoraz so zaujímavým výkladom pátra Miroslava Vaľka z Misijnej spoločnosti Congregatio missionis.

 

Misijných kňazov z tejto spoločnosti poznáme skôr pod  menom “lazaristi” alebo “vincentíni”, ktorí „...konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy…” Symbolické na tomto našom stretnutí bolo aj to, že v tomto mesiaci sme v Nitre privítali aj relikvie svätca a zakladateľa tejto kongregácie sv. Vincenta de Paul.

Páter Miroslav Vaľko, CM porozprával o Hondurase, ktorý spolu so štátmi bývalého Sovietskeho zväzu, ale i Čiech tvoria misijné územie pátrov vincentínov.

Po besede sme sa presunuli do veľkej telocvične, v ktorej mali študenti pripravené jarmočné stoly, na ktorých bola rozložená bohatá ponuka doma napečených koláčikov, báboviek, medovníkov, pagáčikov, muffin a všakovakých iných dobrôt.

Výsledkom tejto krásnej aktivity bol nielen veľmi pekný výťažok - viac ako 530,- eur - ale jeden veľmi dôležitý aspekt –  služba hladným, chudobným a núdznym - ktorou môžeme rozvíjať pocit spolupatričnosti a zároveň podporovať misijné a evanjelizačné snahy pátrov vincentínov napríklad práve v Hondurase.

Všetkým zúčastneným  - študentom, rodičom i profesorom - ktorí týmto podporili vincentínske dielo, srdečne ďakujeme!

Fotogaléria

(text: Mgr. Alica Vontorčíková, foto: Marián Jenis)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac