Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Besser sprechen mit Klett

Vážení vyučujúci nemeckého jazyka, vážení metodici,

radi by sme Vám pozvali na náš seminár Mgr. Miliny Kollárovej pre učiteľov nemeckého jazyka. Uskutoční sa v priestoroch Gymnazia Cyrila a Metoda v Nitre dňa 16.10. 2019 o 13.00 hod. 

Seminár je určený pre vyučujúcich na stredných školách. 

 

Workshop bude venovaný problematike

 komunikačnej zručnosti rozprávanie

ako jednej z najdôležitejších jazykových kompetencií.

Predstavíme Vám na konkrétnych príkladoch a aktivitách, ako

 

  • prekonať prirodzené zábrany, strach z chýb pri rozprávaní,
  • podporiť našich žiakov v plynulomu rozprávaní.

 

Toto všetko Vám umožnia praxou orientované príklady a konkrétne typy úloh v najnovšej učebnici pre stredné školy Direkt interaktiv 1

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Novinky v kocke