Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zabezpečenie 1. hodiny

Prvá hodina v júni je zabezpečená

vyučujúcimi, ktorí majú v rozvrhu maturantov.

Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac