Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímačky

V školskom roku 2017/2018 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

P o n u k a    a k t i v í t    g y m n á z i a

  • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia.
  • Pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
  • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
  • Gymnázium má dve počítačové učebne s nepretržitým pripojením na internet, päť multifunkčných učební, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
  • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bol 7. decembra 2016.

 

Informácia o štúdiu na gymnáziu v školskom roku 2017/2018

Informácia o bilingválnom štúdiu v školskom roku 2017/2018

neOficiálny televízny kanál

Novinky v kocke
  • Na Puť do sv. zeme ostáva posledných 10 vo... / viac
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac