Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímačky

V školskom roku 2019/2020 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

P o n u k a    a k t i v í t    g y m n á z i a

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

Kritéria prijatia -  4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium, 5-ročné bilingválne štúdium

 

 

 

neOficiálny televízny kanál

Novinky v kocke
 • R O Z  V R H   20. mája 2019 (pondelok) vi... / viac
 • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
 • Ďakujeme za objednávky, je možné ich uhrad... / viac
 • Riaditeľské voľno 22.5. 2019 Riaditeľ  Sp... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda hľadá stredo... / viac
 • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac