Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímačky

V školskom roku 2018/2019 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

P o n u k a    a k t i v í t    g y m n á z i a

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bude 7. decembra 2017.

 

Informácia o štúdiu na gymnáziu v školskom roku 2018/2019

Informácia o bilingválnom štúdiu v školskom roku 2018/2019

neOficiálny televízny kanál

Novinky v kocke
 •   R O Z V R H   23. máj 2018  (streda)  ... / viac
 • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
 • Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi ml... / viac
 • Dňa 25. mája 2018 sa bude opäť tu v Nitre ... / viac
 • Trenčín – Duchovné cvičenia / viac
 • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac