Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitná skúška bude odrážať štyri roky práce maturantov

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

na základe medializovaných informácií ministra školstva Vás chceme informovať, že v šk. roku 2020/2021 sa nekoná PFIČ – písomná forma internej časti , ani ÚFIČ – ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

Známky z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky budú určené administratívne podľa Rozhodnutia ministra školstva z 22. marca 2021.

 

Do 10. mája 2021 bude ukončená klasifikácia druhého polroka v koncových ročníkoch.

19. mája 2021 dostane žiak maturitné vysvedčenie.

Maturitná skúška z predmetu, na ktorú sa žiak prihlásil dobrovoľne, bude prebiehať ústnou  formou, alebo  žiak do 30.4.2021 svoje prihlásenie na dobrovoľne konanú maturitnú skúšku písomne zruší.

 

Celé znenie Rozhodnutie ministra školstva Vám prikladáme v prílohe.

Rozhodnutie Maturitne skúšky.pdf

(Vedenie školy)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac