Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

na základe medializovaných informácií ministra školstva Vás chceme informovať, že v šk. roku 2020/2021 sa nekoná PFIČ – písomná forma internej časti , ani ÚFIČ – ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

Známky z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky budú určené administratívne podľa Rozhodnutia ministra školstva z 22. marca 2021.

viac
03.03.2021
MATURITA 2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

 

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

 

  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

 

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac