Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímačky

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

P o n u k a    a k t i v í t    g y m n á z i a

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

Kritériá prijatia pre 4-ročné štúdium

Kritériá prijatia pre 5-ročné štúdium

 

Potvrdenie o nastúpení na 4-ročné štúdium

Potvrdenie o nastúpení na 5-ročné štúdium

Potvrdenie o nenastúpení na štúdium

 

 

neOficiálny televízny kanál

Novinky v kocke
 • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
 • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
 • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
 • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
 • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
 • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac