Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Lýdia Fraňová

Vyčujúci:
Mgr. Juraj Polakovič

viac

Blahoslavený sv. otec Ján Pavol II. sa raz vyjadril: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba“. Práve v tento deň – 2.apríla, kedy si pripomíname výročie smrti bl. Jána Pavla II., sme sa mohli zjednotiť s ním a prosiť pred Sviatosťou Oltárnou za všetky dôležité úmysly.

Stretli sme sa v našej internátnej kaplnke o 14.30. Úryvky zo Sv. Písma ako i úmysly, za ktoré sme sa modlili, boli v talianskom jazyku. Do tajomstiev bolestného ruženca sme vložili prosby za trpiacich, nenarodené deti, mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje šťastie...

Melodické talianske piesne dopĺňali tajomstvá ruženca a vytvárali krásnu harmóniu modlitby na Božiu oslavu.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli, modlili sa, čítali a aj tým, ktorí pomohli pri príprave.

viac

Dňa 26.2.2016 v čase, keď u nás na Slovensku boli jarné prázdniny, sme my traja – Hanka, Monika a Damián – študenti II.B, odišli lietadlom na takmer mesačný študijný pobyt do Talianska.

Hneď po príchode nás talianski priatelia milo privítali, ukázali nám školu "La Traccia" v Calcinate (pri meste Bergamo na severe Talianska) a odovzdali nás rodinám, u ktorých budeme najbližšie dni bývať.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac