Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zoznam autorov, období a smerov, ktoré maturant musí ovládať (obsah podľa učebných osnov):


Starovek, stredovek, humanizmus a renesancia; barok

Starý zákon, Nový zákon

Homér, Sofokles, Vergilius, Staroslovienske legendy, D. Alighieri, G. Boccacio, Rabelais, Cervantes,  Shakespeare, Jakobeus, Rakovský, Kyrmezer, Tranovský, Gavlovič, Komenský,...

viac

Informácie pre maturantov:

     Príprava na ústne maturitné skúšky :

viac

         Si Nitrančan, Nitrančanka alebo Nitran a Nitrianka?

         Je to dôležité, pretože Nitrančan a Nitrančanka sa vyberú pri rieku, tam sa poprechádzajú, a keď prídu pri školu a vojdú do triedy, stanú si pri okno a čakajú ešte na kamaráta, ktorý býva na Zobori. Cez hodinu sa im nikdy nechce ísť pri tabulu.

viac

         Sedíte radi v poslednej rade ?
Iste sa vám tam sedí dobre, aj keď vy vlastne máte sedieť v poslednom rade, pretože na poslednej rade sa rozhodlo, že len tí najchytrejší môžu sedávať v posledných radoch.

viac
Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac