Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anjeli, ktorí sa počas vianočnej noci zjavili pastierom spievali:

„Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

Netúži každý človek po pravom pokoji?

Pokoj – ako veľmi ho svet potrebuje!

Pravý pokoj môže darovať len Boh...

viac

Dňa 9.10. 2014 sa pár vyvolených jedincov zúčastnilo tradičného výletu do Viedne. Cesta autobusom nám ubehla rýchlo aj vďaka našej výrečnosti a výrečnosti našich spolusediacich.

viac

Alle Jahre wieder...(každým rokom znovu)

prichádza nemecká olympiáda, na ktorej sa tento rok zúčastnilo 12 študentov. Stretli sme sa v učebni biológie, kde sme hneď začali s posluchom s porozumením. V priebehu jednej hodiny sme mali zvládnuť počúvanie, čítanie a test. Keďže sa práve v pondelok 1.decembra  na našej škole konal „Deň otvorených dverí“,  vošla práve pri písaní testu dovnútra skupinka rodičov a záujemcov zo základnej školy, ktorí si chceli pozrieť učebňu biológie! Pozvali sme ich ďalej, Peter Radvan ich privítal a podal profesionálny výklad o odbornej učebni. Filip Balla tiež spontánne informoval o stužkovej, ktorá sa konala nedávno.

viac

Hmmh – lecker!

Myslíte si, že hodina nemčiny sa ničím nedá spestriť? Ak áno, nám, triede oktáve,  sa to podarilo.
Učebnice Deutschmobilu sme vymenili za vlastnoručne upečené koláče. A aby toho nebolo málo, aj sr. Clarissa nás opäť čímsi prekvapila. Z ďalekého Nemecka nám objednala vynikajúcu nemeckú špecialitu „Rote Grűtze“. Každý z nás predstavil svoj recept, čím sme si slovnú zásobu rozšírili aj v inej oblasti. Do sýta najedení sme si túto netradičnú hodinu užívali až do zvonenia. Z našich dobrôt sa niečo ušlo aj šťastným študentom IV.A.

Zdá sa vám to lákavé? Aj vy by ste chceli „ochutnať“ takúto hodinu? Čo/kto vám v tom bráni?

(text: Terézia Prišegemová, Mária Bridová, oktáva)

viac

Vo  štvrtok  24.apríla sa uskutočnilo nemecké sympózium pre vyšší stupeň.

Sympózium začalo sv. omšou v nemeckom jazyku. Sv. omšu celebroval pán kaplán Martin Michaliček z farnosti Klokočina, ktorý študoval v Salzburgu.

viac

Na Mikuláša sa na GCM uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku pre vyšší stupeň gymnázia.

Olympiáda prebiehala v 2 kategóriách (2A a 2B) a pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej.

Súťažiaci sa popasovali s gramatickým testom, čítaním s porozumením a posluchom. V ústnej časti tvorivo rozprávali o obrázku, pričom siahli do fantázie a tvorivých schopností. Svoje komunikačné zručnosti si vyskúšali v rozhovore na tri témy, kde sa prejavila ich pohotovosť a jazykové schopnosti.

viac

Dňa 7.5.2013 sme sa zúčastnili anglicko-nemeckej svätej omše, po ktorej nás ,,maturantov-nemčinárov“ čakalo v Misijnej miestonsti na internáte nemecké ,,stretnutie“.

Naši hostia(sr.Mária Marthe, Monika Rusnáková (zo IV.A) a Slávka Martišková(bývalá študentka GCM) sa s nami podelili o svoje skúsenosti zo zahraničia (z Norddeutschland,Salzburg a Süddeutschland).

Dopoludnie strávené nemeckými rozhovormi nám ešte spríjemnila sr.Clarissa svojou chutnou rakúskou špecialitou:,,Millirahmstrudel“,za ktorú by sa nemusel hambiť ani šéfkuchár...:)

Bola fakt ,,LECKER!“ Ďakujeme!

 

viac

V októbri sa viacerí naši žiaci pozreli do hlavného mesta susedného Rakúska, do Viedne. Prinášame Vám rozsiahlu fotogalériu.

Bunte Smarties

Die Beste Gruppe

Foto Gabriela

Gruppe Veronika

Bibi a spol.

viac

Maturitné témy - MP3 (potrebné heslo) - celková veľkosť 480 MB

Témy 1 - 3
Témy 4 - 7
Témy 8 - 11
Témy 12 - 16
Témy 17 - 21
Témy 22 - 26
Témy 27 - 30

viac

Hausaufgaben (potrebné heslo) : Maturitné témy na sloh

viac
Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac