Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rosenkranz in deutscher Sprache

V stredu, 12.10.2016 sme sa poobede stretli v internátnej kaplnke, aby sme si uctili ružencovú Pannu Máriu, ktorá má v tento mesiac sviatok. Tentokrát sme sa však nemodlili po slovensky, ale keďže sa chceme zdokonaľovať v cudzích jazykoch, náš ruženec bol celý po nemecky.

 

Sestrička Clarissa pre nás pripravila krásne pesničky a taktiež zaujímavé zamyslenia ku každému tajomstvu. Počas celého ruženca vládla všade príjemná atmosféra a myslím si, že každý kto tam bol, si toho mnoho odniesol domov. Naučili sme sa nemecké modlitby a pesničky, zdokonalili sme sa v nemčine, ale hlavne sme zažili akú obrovskú silu má modlitba a aké je super, keď toľko ľudí vzýva Pannu Máriu, matku nás všetkých.

Som rada, že sa sestrička podujala vymyslieť takúto milú aktivitu a že obetovala na to svoj drahocenný čas a námahu, za čo Vám, sestrička, ďakujem ;) A dúfam, že budúci rok sa opäť všetci stretneme a strávime popoludnie v modlitbe ruženca po nemecky.

(text: Anna Borsiková – 1.N , foto: Adam Rábara – 1.N)

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac