Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Buchmesse 2019

Pôjdeme, či nie? Žiaci z V.N, IV.N a oktávy boli plní očakávania. Do poslednej sekundy sme nevedeli, či pôjdeme. Nakoniec vo štvrtok večer prišiel email od pani Gerti, že sa zajtra (teda piatok) stretávame na autobusovej stanici v Nitre. Niektorí museli celkom skoro vstať, ale nemali sme s tým žiaden problém, lebo sme sa veľmi tešili na vytúženú exkurziu. Hneď po nástupe do autobusu si vzala pani Gerti do ruky mikrofón a celú cestu do Viedne sme sa dozvedali veľké množstvo nových informácií, až toľko, že sme všetko pozabúdali :)

 

Vo Viedni sme vystúpili pri Ekonomickej Univerzite a pešo sa presunuli do haly D. Na začiatku bolo kníhkupectvo s rôznymi knihami, ale náš cieľ bol knižný veľtrh, t.z. workshopy, stánky rôznych knižných vydavateľstiev, novín a predovšetkým kontakt s nemecky hovoriacimi ľuďmi. Náš workshop sa pre nás z neznámych dôvodov nekonal, ale tie, ktoré sme videli, boli veľmi zaujímavé s autormi z celého sveta. „Príkazom“ sme dostali od pani Gerti a pani profesorky Turčekovej, že máme pobrať všetko, čo bolo zadarmo. A hneď sme mali všetky tašky plné rôznych podkladov, kníh a novín. Po piatich hodinách na nohách sme boli šťastní, že toto podujatie už končí. Už len nastúpiť do autobusu.

Na ceste späť sme boli unavení až na smrť a po príchode domov sme pravdepodobne všetci hneď zaspali. Myslím si, že na tento výlet len tak ľahko nezabudneme.

Fotogaléria

BUCH WIEN 2019 

Fahren wir oder fahren wir nicht? Schüler aus der V.N, IV.N und einige aus VIII.O waren voller Erwartung. Man wusste es bis zur letzten Sekunde (!) nicht. Dann endlich, am Donnerstagabend, kam eine Rundmail von Frau Gerti, in der sie schrieb, dass wir uns am nächsten Morgen (d.h. am Freitag) am Busbahnhof treffen. Manche mussten sehr früh aufstehen, aber das war kein Problem, weil wir uns sehr auf den Ausflug gefreut haben. Gleich nach dem Einstieg in den Bus hat Frau Gerti das Mikrofon in die Hände bekommen und die ganze Fahrt nach Wien haben wir so viele neue Informationen erfahren, dass wir sofort alles vergessen haben J. In Wien sind wir bei der Wirtschaftsuni ausgestiegen und zu Fuß in die Halle D gegangen. Am Anfang gab es eine Buchhandlung mit verschiedenen Büchern, aber unser Ziel war die Buchmesse Wien d.h. Workshops, Stände von allermöglichen Buchverlagen, Zeitungen und vor allem Kontakt mit deutschsprechenden Menschen. Unser Workshop hat aus uns unbekannten Gründen nicht stattgefunden, aber die Workshops, die wir angeschaut haben, waren ganz interessant - mit Autoren aus der ganzen Welt. Auf den „Befehl“ von Frau Gerti und Frau Prof. Turčeková hin, alles, was gratis ist, mitzunehmen, hatten wir sofort alle Taschen voll mit Unterlagen, Zeitungen und Büchern. Nach fünf Stunden auf den Beinen waren wir froh, dass es zu Ende ist. Nur noch in den Bus einsteigen… Auf der Rückfahrt waren wir todmüde und nach der Ankunft zu Hause sind wir wahrscheinlich alle sofort eingeschlafen. Wir werden diesen Ausflug lange nicht vergessen!

(text: Sebastian Kosir, IV.N)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac