Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Veľmi silné, vedomosťami i nadšením nabité mužstvo v zložení Adam Predáč, Tomáš Švec a Juraj Kováč reprezentovalo našu školu na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 22. - 23. mája 2013 v Nitrianskom seminári.

Zmerali si sily s ďalšími deviatimi skupinami z celého Slovenska, ktoré zastupovali osem rímskokatolíckych diecéz a dve gréckokatolícke eparchie. Naši zástupcovia podali veľmi dobrý výkon a obsadili pekné šieste miesto. Jednou zo súťažných disciplín bolo napísať životopis jednej z určených biblických postáv. Výsledkom snahy nášho tria bol veľmi originálny, nápaditý, priam žurnalistický článok, ktorý vám ponúkame v plnom znení.

viac

Ako hovorí svätý František z Assisi: „Čítať Sväté písmo znamená pýtať si radu od Ježiša Krista.“ To si opäť raz vyskúšali žiaci stredných i základných škôl pri príprave na dekanátne kolo Biblickej olympiády.

S veľkým potešením sme si vypočuli správu, že podobne ako minulý rok, i teraz si prvé miesto vybojovali študenti našej školy - Adam Predáč zo IV.A a Tomáš Švec s Jurajom Kováčom z III.A. Druhé miesto získali študenti Piaristického gymnázia v Nitre a tretie študenti z Gymnázia vo Vrábloch. Zástupcovia z nižšieho stupňa z triedy sekunda obsadili vo svojej kategórii tretie miesto. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov na diecéznom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční 17. apríla v Nitrianskom seminári.

 

viac

Tesne pred odchodom na Vianoce, vo štvrtok 20. decembra 2012, sme si ešte stihli overiť naše znalosti Svätého písma v Biblickej olympiáde (tento rok z 1 Knihy kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša).

Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov nižšieho stupňa a 51 študentov vyššieho stupňa. Zmerali si sily v rôznych disciplínach a tu sú víťazi:

 

 

 

viac

- Duchovné obnovy prvákov
- Triedne sväté omše
- Školské sväté omše
- Adorácie
- Krížová cesta v pôstom období
- Duchovné obnovy a
duchovné cvičenia pedagógov
- Biblická olympiáda
- Súťaž katolíckych gymnázií
- Príprava na maturitu podľa NKMS

viac
Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac