Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

 

V piatok 23. januára 2015 sa uskutočnila beseda pre maturantov s hosťom vdp. Milanom Polákom o blížiacom sa referende. Beseda bola na veľmi dobrej úrovni a poskytla mnohé cenné informácie, ktoré nás povzbudili, aby sme nezostali ľahostajní. 

viac


alebo Školské kolo Biblickej olympiády 2014

 

Ak chcete vedieť, ako sa do našej auly dostali špinaví Izraeliti, alebo ako sa podarilo vypitvať rybu, či zameniť si vretenicu s opilcom, aké ťažké je odlíšiť ľanové pazderie na streche Rachabinho domu od rôznych iných pokrývok, či prečo treba čítať aktuálne vydanie Svätého písma, a nie preklad z roku 1955, to všetko vám radi prezradia účastníci tohoročného školského kola Biblickej olympiády.

 

viac

Totus tuus, Maria - Celý tvoj, Mária. Jednoduché slová - nezmerateľný účinok!

Zasvätenie školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa celá naša škola modlí na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra, je veľmi peknou tradíciou. Plníme tak želanie Panny Márie, ktoré vyslovila vo viacerých cirkevne uznaných zjaveniach. 

 

viac

V pondelok po prvej adventnej nedeli, 1. decembra 2014, požehnal páter Peter cez veľkú prestávku všetky súkromné, triedne i "kabinetné" adventné vence. Najmladší účastník pobožnosti, Kristínka z tercie, mala tú česť zapáliť prvú adventnú sviečku v našej kaplnke.

 

viac


O netradičnú hodinu náboženstva sa postarali vo štvrtok, 20. novembra študenti II.A, ktorí si pripravili divadlo o svätej mučeníčke Agnes.

viac

Asi týmito slovami by sa dalo v skratke charakterizovať temperamentné, živé a entuziastické svedectvo amerického lektora Daniela (v pôvodnom znení bez titulkov), ktorý v stredu a vo štvrtok (28. a 29. mája) zavítal do našej školy. Narodil sa a prvých deväť rokov života prežil v Mexiku, potom sa s rodinou presťahoval do Ameriky. Okrem angličtiny preto hovorí perfektne po španielsky. Po roku strávenom vyučovaním angličtiny v jazykovej škole v Zlatých Moravciach sa 4. júna vracia späť do USA s túžbou stať sa kňazom. 

Daniel je mladý, 23-ročný, zapálený kresťan, ktorý sa obrátil pred tromi rokmi a s veľkou radosťou a nadšením sa s nami podelil o svoje náhľady na život, vieru, lásku... 

 

viac

... zažať sviečku ... počúvať hudbu ... oddýchnuť si ... nájsť odpustenie ... pýtať sa ... nechať sa požehnať ... napísať prosby ... vybrať si text z Biblie ... jednoducho byť tu ... byť blízko pri Bohu ...

 

... to všetko mohli zažiť účastníci Nightfever v piatok 23. mája v Kláštornom kostole.

 

Vďaka všetkým, ktorí prijali pozvanie!

 

Fotogaléria

 

viac

29. apríla 2014 sa konalo diecézne kolo Biblickej olympiády v Nitrianskom seminári. V obidvoch kategóriách – pre základné i stredné školy – sme získali druhé miesto!

Srdečne gratulujeme naším reprezentantom z tercie : Dominikovi Froncovi, Dominike Pinterovej a Katke Petrovičovej. V kategórii stredných škôl nás zastupovali Barborka Ňurcíková, Veronika Nagyová a Klára Sádovská z III.A. 

Fotogaléri (diecézne kolo)

Fotogaléri (dekanátne kolo)

(text: sr. Mária Zuzana)

viac

Rolničky nám už zvonia v ušiach, anjeli si už ladia nástroje na slávnostné Glória a na GCM sa číta Sväté písmo. Uskutočnili sa totiž školské kolá Biblickej olympiády: v stredu, 18. decembra pre nižší stupeň a dnes, vo štvrtok 19. decembra 2013, pre vyšší stupeň. Zrealizovanie triednych kôl malo za efekt skvalitnenie prípravy (niektorých :) účastníkov, čo sa odrazilo aj na pomerne vysokej úrovni vedomostí súťažiacich. Objavil sa tu napr. študent, ktorý ovládal knihu Jonáš naspamäť, ďalšie študentky sa zriekli triedneho výletu do Viedne, aby sa mohli pripravovať na olympiádu. Iní si v rámci prípravy pozreli kreslenky o Mojžišovi a Jonášovi :), no našli sa aj takí, ktorí sa spoľahli na dávnejšie získané vedomosti.

 

viac

  

Do osemročného gymnázia:
  2003    2004    2006


Do štvorročného gymnázia:
 2002    2003    2004    2005    2006

viac
Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac