Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
25.05.2020
Klokan online

Matematická súťaž KLOKAN prebehne v tomto školskom roku na našej škole ONLINE.

Kódy a pokyny dostanú študenti cez Edu Page.

Harmonogram súťaže:

viac
07.08.2012
Matematika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, Mgr. Peter Kopček, Mgr. Lucia  Miklášová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Ing. Lea Žáková, PaedDr. Ján Šunderlík

viac

O úspechoch našich študentov v predmete informatika sa už popísalo dosť a dokonca sme mali aj zastúpenie v celoslovenskom kole, kde nás  úspešne reprezentoval Andrej Andrašovič . Tieto riadky preto budú patriť našim fyzikom a matematikom.

viac

Gymnázium s dlhoročnou divadelnou tradíciou (čiže GCM) sa zaradilo v súťaži Matematický náboj medzi popredné slovenské gymnázia s dlhoročnou matematickou tradíciou. Seniori v zložení Andrej Žitňák, Ondrej Cvičela, Jozef Kováč, Andrej Andrašovič, Adam Zbonka obsadili 12.miesto na Slovensku, kde súťažilo 124 družstiev. Juniori v zložení Miroslav Harag, Jozef Šprlák, Michal Svoboda, Ján Gabriel Moravčík a Vojtech Kováč sa tiež nemusia hanbiť za svoje 23. miesto, pričom v ich kategórií súťažilo 99 družstiev zo Slovenska.

viac
15.02.2017
Matboj 2017

Dnes boli na našej škole v strehu nielen milovníci angličtiny, ale parilo sa aj z matematických hláv.

Zorganizovali sme školské kolo matematickej súťaže Matboj 2017 (v komunikácii medzi študentami som zhliadol aj názov MatBoy, zúčastnili sa však aj MatGirls :).

Súťažiť prišlo takmer 50 študentov v troch kategóriách: Junior, Junior 2 a Senior. Nebola to súťaž jednotlivcov, ale trojčlenných družstiev. Oceňovali sme diplomom a drobnou cenou prvé tri družstvá v každej kategórii (Otázka pre zúčastnených: Je predošlá veta pravdivá?).

viac
06.12.2016
NÁBOJ JUNIOR

25. novembra 2016 družstvo kvarty v zložení Beňo Farkaš, Ema Zeleňáková, Vilko Páleník a Jakub Kviatkovský obsadili v Nitre 2. miesto v súťaží Náboj Junior. V celoslovenskom meradle sa pohybujeme na 63. mieste z 361 a vo výsledkovej listine Českej republiky spolu so Slovenskom sme na 139.mieste zo 645. Hoci naša radosť bola preveľká, lebo na prvom mieste v Nitre bolo družstvo s rovnakým počtom bodov ako naše, ukazuje sa, že v iných mestách Slovenska predsa len viac vládne matematika.

(text a foto: RNDr. M. Jenisová)

viac
29.06.2016
Klokan 2016
Neskoro, ale predsa, chceme dať do pozornosti štyroch našich študentov ( na fotke sú iba traja ), ktorí v matematickej súťaži Klokan neurobili žiadnu chybu. To znamená, že úspešnosť ich testu bola 100%. Sú to Magdalénka Pogáňová z prímy, Katka Košlavová (chýba na fotke) zo sexty, Andrej Žitňák zo sexty a Simonka Holková z II.A. Súťaž Klokan vznikla z austrálskej matematickej olympiády a riešia ju študenti po celom svete.
 
(text: RNDr. M. Jenisová)
viac

Dnes naša škola prežila deň inak ako zvyčajne - oslavovali sme 25 rokov existencie školy. Sme teda o niečo starší ako republika :) Po úvodnom pozeraní videa z prostredia školy sa niektorí žiaci z nižšieho stupňa presunuli na matematickú súťaž Matboj. Stretlo sa tu až 27 študentov zo štyroch tried, ktorí boli rozdelení do deviatich trojčlenných tím (Pozn.: v tejto vete boli použité 4 číslovky :) ). Triedy príma a sekunda súťažili spolu v kategórii Junior, triedy tercia a kvarta v kategórii Senior.

viac
Už ste to videli? GCM medzi desiatimi najlepšími gymnáziami Slovenska.
Naši seniori Mišo, Roman, Timo, Andrej a Šimon obsadili 10. miesto v matematickom náboji - medzinárodnej matematickej súťaži družstiev. Súťažilo sa v Bratislave, Košiciach, Prahe, Opave, Waršave, Wroclawi, Krakowe, Gdyni, Budapešti, Vespréme, Linzi a Passau.
 
viac
Dievčence z kvarty tento rok zahanbili chlapčenskú časť triedy, lebo do riešenia domáceho kola sa nedal naverbovať ani jeden z nich. Všetky boli pozvané do okresného kola matematickej olympiády (kat. Z9) a všetky boli úspešné riešiteľky.
 
5. miesto Anička Miklášová
6. miesto Lucia Caleková
7. - 9. miesto Dada Záhorská, Katarína Gašparovičová, Natália Gӧrӧgová
 
Tešíme sa a gatulujeme !
 
Povzdych na záver: "Kde sú tie časy, keď nám MO riešilo pol triedy."
 
(text: M. Jenisová)
viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac