Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov na GCM

2020 / 2021

Žiaci už dostali vzdelávacie poukazy, môžu ich použiť ako platidlo za krúžkovú činnosť v škole, na internáte, v centrách voľného času, v Cirkevnom centre voľného času na Klokočine, v jazykových školách a v ľudových školách umenia.

 

 

Žiak, ktorý má záujem o krúžkovú činnosť odovzdá vzdelávací poukaz podpísaný rodičom / zákonným zástupcom vedúcemu krúžku v pondelok 21. septembra 2020.

 

 

Názov krúžku:

Vedúci krúžku:

Poznámka:

1.        

Spevácky krúžok

 

        Ing. Miroslav Ševčík

 

 

2.         Krúžok anglických projektov + čitateľská gramotnosť

Mgr. Mary Šabíková

 

 

3.        

Volejbalový krúžok

PaedDr. Patrik Haller

 

 

4.        

Florbalový krúžok

Mgr. Tadeáš Palko

 

 

5.        

Športový krúžok

Mgr. Tadeáš Palko

 

 

6.        

Krúžok 3D + CNC

RNDr. Július Jenis

(projekt)

7.        

Krúžok novovekých dejín

PhDr. Pavel Žebrák

 

 

8.        

Krúžok školského časopisu

Mgr. Jana Mitošinková

 

(video, foto)

9.        

Robotika arduino

Mgr. Jozef Čujdík

 

10.    

Programovanie v Pythone

Mgr. Jozef Čujdík

Náhrada semináru

z informatiky

11.

Krúžok prvej pomoci

Miestny spolok SČK pri GCM v Nitre

https://forms.gle/Ta3yJC4dAsXBiy728

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac