Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Počas minulého týždňa - práve na sviatok sv. Mikuláša - nás reprezentovali traja žiaci na krajskom kole programátorskej súťaže Zenit v Leviciach. Všetci traja si počínali úspešne - Marek Šuppa skončil na 4. mieste, Jozef Kuťka na 13. mieste a najväčší úspech dosiahol Michal Porubský (kvinta), ktorý skončil vo svojej kategórii na vynikajúcom druhom mieste ! O náročnosti súťaže svedčí aj to, že víťazi dosiahli len 30 % z maximálneho počtu bodov. So strieborným medailistom Michalom Porubským vám prinášame exkluzívny rozhovor.

 

viac

Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažili už od utorka až do dnes priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeli aj svoj výsledok. Súťaž je zaradená ako "informatická", ale úlohy v teste sú skôr logického charakteru, pre žiakov vyššieho stupňa je potrebné okrem logiky ovládať aj základy programovania. Podľa môjho názoru však zdravý sedliacky rozum a bystrosť postačia na solídny výsledok, ktorý sa aj dostavil.

 

 

 

viac
Dnes sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit. Táto súťaž je určená pre starších žiakov a týka sa programovania. Študenti sú rozdelení do dvoch kategórií podľa veku (1. a 2. ročník je kategória B, 3. a 4. ročník je kategória A). Zadania sú pomerne náročné, školské kolo trvá až 240 minút. Tu je ukážka časti zadania :
 
Lukáš po prvých pár hodinách odpozoroval, ako sa vyvíja počet dievčat na tanečnom kurze. Na prvej hodine bol sám. Na druhej hodne prišlo jedno dievča, a na ďalších hodinách sa počet rovnal súčtu dievčat na dvoch predchádzajúcich hodinách. Prečítajte číslo K (0 < K < 16) a vypíšte K čísel: počty účastníčok na prvých K hodinách.
 
viac

V tomto školskom roku sme ponúkli krúžok Web Developer pre žiakov celého gymnázia. Na moju radosť bol o krúžok pomerne vysoký záujem a stretávame sa pravidelne každú stredu o 14.25 hod..

Začali sme hovoriť o tom, ako vlastne funguje samotný internet, systém webových stránok, čo je to DNS atď.. Cieľom je dosiahnuť, aby každý žiak, ktorý na tento krúžok chodí, dokázal po tomto školskom roku vytvoriť jednoduchú dizajnovo vydarenú webovú stránku.

Veľkou pomôckou vo výučbe je stránka www.CodeAcademy.com, na ktorej je formou hry (prechádzania levelov a získavania bodov) spracované učivo, ktoré potrebujeme zvládnuť - základy jazyka HTML, v ktorom sa píšu webové stránky. Základy HTML sme v podstate takmer prešli, ovládame základné tagy, na rade budú kaskádové štýly - CSS. Krúžok má zmysel a je funkčný aj vďaka dvom starším šikovným žiakom našej školy - Jánovi Jakabovičovi a Marekovi Šuppovi.

<h3>Ďakujeme</h3> :)

viac

V tomto článku by som chcel žiakom stručne vysvetliť, aký je princíp výučby informatiky na našej škole.

Dotácia hodín sa často mení (aktuálne je to jedna hodina týždenne pre 1. až 3. ročník), budem preto hovoriť rámcovo hlavne o obsahu a spôsobe vzdelávania.

V prvom ročníku sa žiaci oboznámia s predmetom a s informatikou samotnou, naučia sa, čo je to hardvér a softvér, na čo slúži operačný systém (špeciálne sa venujeme najrozšírenejšiemu operačnému systému Windows), ponoria sa do sveta rastrovej grafiky, spoznajú, že algoritmus nie je určený len pre stroje, ale dá sa využiť aj v živote atď. Začíname pracovať s programom MS Word a na záver roka tvoríme prezentácie v programe MS PowerPoint.

viac

1.    Algoritmus a jeho vlastnosti

pojem algoritmus, vlastnosti algoritmov, základné algoritmické konštrukcie, formy zápisu algoritmov, overovanie správnosti algoritmov

 2.    Programovací jazyk Delphi

syntax, organizácia programu v Delphi, testovanie programov v Delphi

3.    Jednoduché údajové typy v Delphi

rozdelenie údajových typov, štandardné typy: integer, string, eal, char, boolean, definované typy: interval, vymenovaním hodnôt

viac
(záverečný projekt)

viac
Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac