Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zvoní budík! Pretriem oči a pomedzi slabo otvorené viečka ostrím na červenú značku telefónu, ktorá rázom zruší rockovú kapelu vyhrávajúcu v našej spálni. Prvá spomalená myšlienka patrí Emanuelovi: "Spí ešte?" Ešte som si ani nestihol odpovedať, keď som započul známe: „Mama? Mama?“ A tak vstáva aj mamina. Spomaleným pohybom zapínam mobil a zisťujem, že je 6:30. Dnes mením svoje pôsobisko z Farskej 19 na F. Hečku 25 v Leviciach, kde sa každoročne koná krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Tento rok naň z našej školy postúpili štyria študenti. Obliekam sa a kým som jednou nohou doma, druhú už mám na autobusovej stanici. Autobus prichádza s 10 minútovým meškaním a celá zostava GCM doň nastúpi. Študenti s pracovným názvom 4M (Michal, Matúš, Marek, Michal) sa chystajú cestu prespať a dôkladne sa tak pripraviť na 4-hodinový programovací maratón. Nakoniec však cestu nevnímali len počas niekoľkých mikrospánkov. 

viac

Tento rok sme ponúkli rozširujúci seminár z informatiky (SEN 3). Po bleskovom preopakovaní prakticky celého učiva potrebného k maturite (okrem programovania) počas cca 8 seminárov sme sa s chuťou pustili do programovania zaujímavých úloh. O jednu z nich sa chcem s vami podeliť.

Úloha znie takto:

viac

Michal Porubský druhý v kraji !

Dnes sa v našej škole konalo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT. Súťažilo 11 žiakov, medzi nimi jedno dievča. Všetci boli v kategórii A (3. a 4. ročník), len Michal Porubský bol v kategórii B (1. a 2. ročník).

Ako vyučujúcemu sa mi veľmi páči posun v kvalite, ktorý súťaž za posledné 3-4 roky urobila. Webové rozhranie s online registráciou v deň súťaže, možnosť riešiť úlohy vo viacerých programovacích jazykoch, pohodlné otestovanie každej úlohy samostatne či celkové výsledky sprístupnené verejnosti v podvečer konania, to je výber z niekoľko zásadných pozitív.

 

viac

Počas troch februárových dní od 7. do 9. 2. sa v Senici konalo celoslovenské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT v odboroch programovanie, elektronika a strojárstvo.


Našu školu reprezentoval v programovaní Michal Porubský (kvinta), pre ktorého to bola premiérová účasť na celoslovenskom kole tejto súťaže. Michal postúpil z krajského kola v Leviciach. V konkurencii najlepších 16 mladých slovenských programátorov skončil na peknom 6. mieste so 114 bodmi. Na treťom mieste sa umiestnil žiak so 138 bodmi. Nechajme prehovoriť samotného aktéra :
 
 
"Priebeh súťaže môžem len chváliť, naozaj vysoká úroveň. Vo štvrtok sme tam dorazili a zúčastnili sa na slávnostnom otvorení. V piatok doobeda sme riešili a poobede sme si vypočuli vzorové riešenia a zaujímavé vedecké prednášky. Úlohy boli ozaj dosť zaujímavé :). V sobotu ráno bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a išli sme domov. Skončil som na 6. mieste. Jasné, nie je to miesto prvé, ale som s ním, zatiaľ, bohato spokojný :)"

Michalovi chcem poďakovať za výbornú reprezentáciu nielen školy, ale aj svojej osoby. Som rád, že sa mu popri štúdiu na GCM darí získavať IT zručnosti a vie ich využiť aj v tradičnej súťaži Zenit. Lebo ako všetci vieme : There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't :)
viac

Počas minulého týždňa - práve na sviatok sv. Mikuláša - nás reprezentovali traja žiaci na krajskom kole programátorskej súťaže Zenit v Leviciach. Všetci traja si počínali úspešne - Marek Šuppa skončil na 4. mieste, Jozef Kuťka na 13. mieste a najväčší úspech dosiahol Michal Porubský (kvinta), ktorý skončil vo svojej kategórii na vynikajúcom druhom mieste ! O náročnosti súťaže svedčí aj to, že víťazi dosiahli len 30 % z maximálneho počtu bodov. So strieborným medailistom Michalom Porubským vám prinášame exkluzívny rozhovor.

 

viac

Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažili už od utorka až do dnes priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeli aj svoj výsledok. Súťaž je zaradená ako "informatická", ale úlohy v teste sú skôr logického charakteru, pre žiakov vyššieho stupňa je potrebné okrem logiky ovládať aj základy programovania. Podľa môjho názoru však zdravý sedliacky rozum a bystrosť postačia na solídny výsledok, ktorý sa aj dostavil.

 

 

 

viac
Dnes sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit. Táto súťaž je určená pre starších žiakov a týka sa programovania. Študenti sú rozdelení do dvoch kategórií podľa veku (1. a 2. ročník je kategória B, 3. a 4. ročník je kategória A). Zadania sú pomerne náročné, školské kolo trvá až 240 minút. Tu je ukážka časti zadania :
 
Lukáš po prvých pár hodinách odpozoroval, ako sa vyvíja počet dievčat na tanečnom kurze. Na prvej hodine bol sám. Na druhej hodne prišlo jedno dievča, a na ďalších hodinách sa počet rovnal súčtu dievčat na dvoch predchádzajúcich hodinách. Prečítajte číslo K (0 < K < 16) a vypíšte K čísel: počty účastníčok na prvých K hodinách.
 
viac

V tomto školskom roku sme ponúkli krúžok Web Developer pre žiakov celého gymnázia. Na moju radosť bol o krúžok pomerne vysoký záujem a stretávame sa pravidelne každú stredu o 14.25 hod..

Začali sme hovoriť o tom, ako vlastne funguje samotný internet, systém webových stránok, čo je to DNS atď.. Cieľom je dosiahnuť, aby každý žiak, ktorý na tento krúžok chodí, dokázal po tomto školskom roku vytvoriť jednoduchú dizajnovo vydarenú webovú stránku.

Veľkou pomôckou vo výučbe je stránka www.CodeAcademy.com, na ktorej je formou hry (prechádzania levelov a získavania bodov) spracované učivo, ktoré potrebujeme zvládnuť - základy jazyka HTML, v ktorom sa píšu webové stránky. Základy HTML sme v podstate takmer prešli, ovládame základné tagy, na rade budú kaskádové štýly - CSS. Krúžok má zmysel a je funkčný aj vďaka dvom starším šikovným žiakom našej školy - Jánovi Jakabovičovi a Marekovi Šuppovi.

<h3>Ďakujeme</h3> :)

viac

V tomto článku by som chcel žiakom stručne vysvetliť, aký je princíp výučby informatiky na našej škole.

Dotácia hodín sa často mení (aktuálne je to jedna hodina týždenne pre 1. až 3. ročník), budem preto hovoriť rámcovo hlavne o obsahu a spôsobe vzdelávania.

V prvom ročníku sa žiaci oboznámia s predmetom a s informatikou samotnou, naučia sa, čo je to hardvér a softvér, na čo slúži operačný systém (špeciálne sa venujeme najrozšírenejšiemu operačnému systému Windows), ponoria sa do sveta rastrovej grafiky, spoznajú, že algoritmus nie je určený len pre stroje, ale dá sa využiť aj v živote atď. Začíname pracovať s programom MS Word a na záver roka tvoríme prezentácie v programe MS PowerPoint.

viac

Maturitné tézy

1.    Algoritmus a jeho vlastnosti

pojem algoritmus, vlastnosti algoritmov, základné algoritmické konštrukcie, formy zápisu algoritmov, overovanie správnosti algoritmov

 2.    Programovací jazyk

syntax, organizácia programu, spúšťanie, testovanie programov, ukladanie

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac