Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Krajské kolo ZENITu 2017

V minulom týždni sme mali zastúpenie na krajskom kole programátorskej súťaže ZENIT. Po školskom kole postúpil tretiak Andrej Andrašovič na krajské kolo do Levíc.

V sprievode triednej pani profesorky Janky Mitošinkovej skončil približne v strede tabuľky - na 13. mieste. Súťažil v kategórii 3. a 4. ročník. Medzi tretiakmi bol celkovo štvrtý, čo veští nádej do budúceho roka.

 

Na tejto úrovni už nestačia vedomosti zo semináru, je potrebné na sebe pracovať aj mimo vyučovacích hodín, napr. Andrej chodí na krúžok súťažného programovania (štvrtky 14.30) a okrem toho rieši Korešpodenčný seminár z programovania (www.ksp.sk).

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke