Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Geografia

 

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Marta Kvasňovská

Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Didová, PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Jana Mitošinková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac