Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
07.08.2012
Geografia

 

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Marta Kvasňovská

Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Didová, PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Jana Mitošinková

viac

Keď  už všetci sme mysleli na polročné prázdniny, tak niektorí študenti ešte z posledných síl súťažili. Pýtate sa kde a čo ? Niektorí doma, niektorí v škole. Konalo sa úvodné kolo geografickej olympiády kategórie „Z“. Táto je špecifická tým, že ju môžete robiť kdekoľvek, len musíte mať prístup k internetu. Olympiáda je otvorená len 60 minút. Pozostáva z 30 otázok, pri ktorých si môžete pomôcť rôznymi zdrojmi, len to musíte stihnúť do časového limitu.

viac
Novinky v kocke
  • Na Puť do sv. zeme ostáva posledných 10 vo... / viac
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac