Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

My študenti GCM zapálení pre dejepis na čele s dejepisným kráľom, prof. Žebrákom, u ktorého táto zapálenosť prepukla v plameň, sme sa  tohtoročného 19. októbra ocitli  na medzinárodnom podujatí  nazvanom Hlaholika v priesečníku slovanských národov.

viac
07.08.2012
Dejepis

 

Predseda predmetovej komisie:
PhDr. Pavel Žebrák

Vyučujúci:
PaedDr. Mária Hlavatá, PhDr. Pavel Žebrák

viac

Na zamyslenie: Na obrázku podáva neandertálec kozmonautovi štafetový kolík

Ajhľa história  - magistra vitae est? No, neopakuje sa? Kam to smerujeme ...?

 

 

 

viac

Texty sú rozdelené podľa otázok, ktorých počet je 73.Texty neprešli jazykovou úpravou. Ospravedlňujem sa najmä za časté bohemizmy. Prajem Vám veľa radosti pri získavaní poznatkov a môj odkaz pre Vás znie:

História nie je veda ... nevysvetľuje a nemá metódu. Ešte lepšie - história, o ktorej sa toľko hovorí už dve storočia, neexistuje. Teda, čo je to história ?
           ... história je pravdivým románom.

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac