Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Odporúčame z internetu

Biológia na internete:
  -    Prehľadne spracované gymnaziálne učivo       http://www.biowebgym.szm.sk/
  -    Všeličo dobré nielen k biológii       http://www.infovek.sk/
  -    Informácie o biologickej (a nielen biologickej) olympiáde       http://www.iuventa.sk/

Bunka:
  -    Výborné animácie buniek, bunkového delenia a bunkového cyklu      
           http://www.cellsalive.com/
  -    Výborné animácie buniek, bunkového delenia, DNA , bunkových povrchov a iných javov ...      
           http://www.johnkyrk.com/

Živočíchy:
  -    Atlas živočíchov, obrázky, texty, zvuky       http://animaldiversity.ummz.umich.edu/
  -    Prehľad stavovcov       http://www.zone.sk/animals/
  -    Atlas živočíchov, videá a obrázky       http://www.arkive.org/
  -    Nádherné difitálne fotografie       http://www.digimakro.de/galerie_main.htm
  -    Fotografie živočíchov hlbokých morí       http://www.deepseaphotography.com/
  -    Virtuálna pitva žaby, chobotnice a sovích vývržkov (kliknúť vpravo hore na „demo“      
           http://froguts.com/flash_content/index.html
  -    Prehľad tkanív       http://www.sci.muni.cz/ptacek/HISTOLOGIE2.htm
  -    Parazitológia, životné cykly, fotografie paraztitov       http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm

Genetika:
  -    Geneticky podmienené choroby, výborné animácie, ...       http://www.ygyh.org/
  -    Genetika pre najmenších, šikovné a vtipné animácie       http://www.gene-abc.ch/

Človek:
  -    Nobelove ceny, odporúčam náučné hry, obzvlášť „Blood typing game“
       (určovanie krvných skupín)      
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/
  -    Darcovstvo krvi a všetko čo s tým súvisí       http://www.darujkrv.sk/
  -    Všeličo zaujímavé o ľudskom tele       http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac