Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Biológia

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Jana Bohovičová

Vyučujúci:
PaedDr. Jana Bohovičová, RNDr. Mária Hrdá, Mgr. Jana Šimková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac