Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
07.08.2012
Biológia

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Jana Bohovičová

Vyučujúci:
PaedDr. Jana Bohovičová, RNDr. Mária Hrdá

viac

V stredu 29.apríla sa naše mozgové bunky zmrazili v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Boli sme jednými z hlavných aktérov súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktorá bola organizovaná Červeným krížom.

viac

V apríli sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Zúčastnili sa ho Alžbeta Ballová a Katarína Petrovičová z kvarty. Medzi 14 súťažiacimi v odbornosti botanika sa Katka umiestnila na 1. mieste a Betka na 5. mieste. Prvé miesto znamená postup do krajského kola. Obe sa na súťaž tešili a napriek náročnosti jednotlivých úloh ich neopustila dobrá nálada, ktorá podľa ich slov chýbala väčšine ostatných súťažiacich. Asi naozaj platí, že s dobrou náladou ide všetko ľahšie. :)

(text a foto: Mgr. Zuzana Harvanová, Alžbeta Ballová, Katarína Petrovičová)

viac

Minulý mesiac ste mohli v Nitre stretnúť oddiel nadšencov, ktorí sa tu stretli na krajskom kole Biologickej olympiády kategórie A, aby si zmerali svoje vedomosti a odniesli nové zážitky.

viac

Biológia na internete:
  -    Prehľadne spracované gymnaziálne učivo       http://www.biowebgym.szm.sk/
  -    Všeličo dobré nielen k biológii       http://www.infovek.sk/
  -    Informácie o biologickej (a nielen biologickej) olympiáde       http://www.iuventa.sk/

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac