Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglická adventná sv. omša je už na našej škole veľmi peknou tradíciou. Tento rok sa konala v pondelok 3.12. o 14:00 v kláštornom kostole a celebroval ju páter Maximilian z Rodiny Panny Márie. Aj napriek nízkej účasti bolo pre nás slávenie eucharistie prevažne v anglickom, ale aj v nemeckom a talianskom jazyku, veľkým obohatením nielen kvôli možnosti zdokonaľovať sa v týchto jazykoch, ale najmä vďaka príchodu samotného Ježiša medzi nás v podobe chleba a vína.

 

 

 

 

viac

Ako každý rok, tak aj tento rok sa dňa 20. novembra 2012 konal anglický ruženec, ktorý sme zorganizovali my, druháci. Miestom modlitby bola internátna kaplnka, kde v hojnom počte okrem študentov a profesorov sedeli aj sestričky z Rodiny Panny Márie a páter Peter. Boli vítaní aj tí, ktorí si neboli svojou angličtinou takí istí. Na pomoc im slúžila pestrá prezentácia s anglickými textami modlitieb a piesní.

 

 

 

viac

 V dňoch od 9. do 11.novembra sme sa zúčastnili na modelovej konferencii  OSN v angličtine, ktorá sa konala v Bratislave. Spolu so študentmi  slovenských i zahraničných škôl sme sa počas troch dní snažili nájsť riešenia na aktuálne problémy vo svete.

 

 

 

 

 

 

viac

25. októbra sa pred Nitrianskou železničnou stanicou v skorých ranných hodinách zhromaždilo asi 50 napoly rozospatých GCMákov na čele s pani profesorkou Stýblovou, Zaťkovou a Gurbiczovou. Cieľ tejto výpravy bol jasný - úspešne sa dopraviť do Bratislavy a tam načerpať kultúrne obohatenie z britského divadelného predstavenia Christmas Carol – Vianočná koleda.

Vianočná koleda je príbeh o lakomom Scrogerovi, ktorý žije iba pre peniaze a je mrzutým, starým čudákom. Až po návšteve 3 duchov Vianoc zmení svoj život a stane sa láskavým a štedrým mužom.

Táto hra sa nám vďaka bravúrne zvládnutým hereckým výkonom, úžasnými pesničkami a jednoduchou angličtinou vryla do duše a mnohým z nás dala viac ako len kultúrne obohatenie. Musím však ešte raz vzdať hold hercom, ktorí nielenže perfektne vyjadrili hlavnú myšlienku príbehu a rýchlou výmenou kostýmov mi až niekedy vyrazili dych.

Vďaka úžasnému kolektívu, skvelému pánovi šoférovi a spriazneným susedným autobusom sa naša spiatočná cesta úspešne zavŕšila  a ja musím skonštatovať, že takýchto dní nie je dosť a taktiež dúfam, že čoskoro znova uskutočníme podobnú akciu. (Petra Červienková, 3.A)

Fotogaléria

viac

 (English Drama Festival)

They have performed it two times already – the first time in Slovak language, and the second time in English. Both times in the Aula of UKF. The first time they weren’t very successful – the students did not like it (or to think) very much. The second time - in the English language drama festival called ‘Literary Characters on Stage’ – they were the best from 26 performances. The judges announced the name of their performance at the end of the festival. Big applause, hand shakes, “you were great”, a certificate given to the director, congratulations… The “Best Performance”, as the paper says. Well, thank you.

viac

Our Commission believes that knowledge of a foreign language opens the door to the world for our students. And we also believe that knowledge comes not only from traditional classroom lessons, nut also from actively putting the skills learned there to work.

While we are proud of the fact that our students scored above the national average in both levels of the matura exam, we are even prouder of the way they were so easily and enthusiastically able to prepare and participate in a large number of activities which our Commission organized during the 2009/2010 school year.

viac
Novinky v kocke