Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Jedného krásneho dňa napadlo nášmu milovanému p. prof. Gurbiczovi, že nebolo by od veci, keby sme sa angličitinu učili aj trochu iným spôsobom ako vysedavánim v triede. A zavolal nás do divadla.

viac

5 študentov z GCM – 2 profáci – práca na projekte – študenti a učitelia z Walesu, Nemecka, Španielska a Maďarska – veľa krásnych chvíľ a zážitkov. Aj o tom bolo projektové stretnutie COMENIUS v Colwyn Bay vo Walese.

viac

30. mája 2014 sa 17 najšikovnejších angličtinárov z tried sexta a septima stretlo s rovnako šikovnými žiakmi z maďarského Vácu. Prípravy na návštevu boli zdĺhavé (neschopnosť  nakrájať papriku), keďže niekomu vadilo, že na ľavej strane prestretého stola bolo 12 tanierov, kým na pravej ich  bolo až 13, inému sa zdal uvítací nápis krivý aj po 10 úpravách. Keď už boli všetci so všetkým maximálne spokojní, boli sme pripravení na príchod našich južných susedov.

viac
26.05.2014
We are happy
We Are Happy at GCM :)

(English Project) viac

V stredu 7. mája sa časť našej školy namiesto do tried vybrala hneď za rána na internát, kde bol na pláne 11. ročník anglického sympózia. Tohtoročná edícia niesla názov „This World Can Be For Us“.

viac
V utorok 6. mája sa konala už tradičná anglická svätá omša pre tých z nás, ktorí končia svoju púť na GCM. Netradične sme sa však rozhodli pre komornú atmosféru v kaplnke sv. Michala. Hlavným celebrantom bol páter Igor Kráľ zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorý momentálne pracuje s mladými v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave.
viac

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Už tretí rok organizuje naša škola akciu s názvom Prayers for Life, počas ktorej sa študenti GCM (a nielen oni) modlia za nenarodené deti a ich matky.

Ako vlastne prebiehajú na GCM modlitby za život?

Ako prvý je vždy vyvesený plagát, ktorý informuje profesorov a študentov, kde a kedy sa uskutočnia modlitby za život.

V deň „D“ sa všetci zainteresovaní zhromaždia pred školou. Ako ich spoznáte? Ľahko – všetci majú na svojom kabáte, taške alebo bunde bielu stužku.

Spoločne sa presunú do nemocničnej kaplnky sv. Alžbety, kde nasleduje prezentácia, hudobná vsuvka, spoločné modlitby a adorácia.

viac

My, študenti GCM, sme sa zapojili do projektu Comenius. Hlavnou náplňou tohto programu je robiť osvetu Európskej Únií a vytvárať priateľstvá a kontakty v rámci jej členských krajín.

viac

Anglický ruženec za naše mesto

Sedieť so založenými rukami a len tak sa nečinne prizerať, čo sa deje okolo nás? Rozhodne NIE!

Každé mesto má svoje problémy a naša Nitra nie je žiadnou výnimkou. Znečistené prostredie – nemyslím, len žuvačky na chodníku, rieka Nitra je jednou z najznečistenejších riek v strednej Európe. Ľudia bez domova, ktorých každodenne stretávame na ceste do školy. Náš pohľad skôr zablúdi na drahé značky áut či presklené výklady nákupných centier. Extrémizmus, vďaka ktorému sme boli na titulných stranách najčítanejších slovenských denníkov. A nehovoriac o zabíjaní nenarodených detí, potratoch, ktoré sa pravidelne vykonávajú v Nitrianskej nemocnici.

viac

Nitra, 4. február 2014

 

14:30 – Prví zasvätenci prichádzajú na miesto určenia

14:43 – Ladenie gitár – prvá časť

14:51 – Prítomná skupinka študentov si vymieňa rozpačité pohľady

14.55 – Priestor sa náhle zapĺňa

14:59 – Prichádzajú poslední oneskorenci

15:01 – Šarmantné čašníčky prijímajú prvé objednávky

15:04 – Nervozita narastá

15:07 – Prví šťastlivci dostávajú svoj čaj (kávu)

15:10 – Z gitár hudobníkov sa vylúdili prvé tóny

viac
Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac