Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Aký by to bol predvianočný čas bez anglickej olympiády? Ani tento rok sme na ňu nezabudli a zapojili sme tých najlepších študentov, aby si zmerali svoje sily v tejto populárnej súťaži.

viac

Hoc už oktáva modlitieb za dušičky skončila, my sme sa tým nedali odradiť. Chceme stále bojovať a pomocou modlitby zachraňovať duše z očistca.

viac

Jedného krásneho dňa napadlo nášmu milovanému p. prof. Gurbiczovi, že nebolo by od veci, keby sme sa angličitinu učili aj trochu iným spôsobom ako vysedavánim v triede. A zavolal nás do divadla.

viac

5 študentov z GCM – 2 profáci – práca na projekte – študenti a učitelia z Walesu, Nemecka, Španielska a Maďarska – veľa krásnych chvíľ a zážitkov. Aj o tom bolo projektové stretnutie COMENIUS v Colwyn Bay vo Walese.

viac

30. mája 2014 sa 17 najšikovnejších angličtinárov z tried sexta a septima stretlo s rovnako šikovnými žiakmi z maďarského Vácu. Prípravy na návštevu boli zdĺhavé (neschopnosť  nakrájať papriku), keďže niekomu vadilo, že na ľavej strane prestretého stola bolo 12 tanierov, kým na pravej ich  bolo až 13, inému sa zdal uvítací nápis krivý aj po 10 úpravách. Keď už boli všetci so všetkým maximálne spokojní, boli sme pripravení na príchod našich južných susedov.

viac
26.05.2014
We are happy
We Are Happy at GCM :)

(English Project) viac

V stredu 7. mája sa časť našej školy namiesto do tried vybrala hneď za rána na internát, kde bol na pláne 11. ročník anglického sympózia. Tohtoročná edícia niesla názov „This World Can Be For Us“.

viac
V utorok 6. mája sa konala už tradičná anglická svätá omša pre tých z nás, ktorí končia svoju púť na GCM. Netradične sme sa však rozhodli pre komornú atmosféru v kaplnke sv. Michala. Hlavným celebrantom bol páter Igor Kráľ zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorý momentálne pracuje s mladými v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave.
viac

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Už tretí rok organizuje naša škola akciu s názvom Prayers for Life, počas ktorej sa študenti GCM (a nielen oni) modlia za nenarodené deti a ich matky.

Ako vlastne prebiehajú na GCM modlitby za život?

Ako prvý je vždy vyvesený plagát, ktorý informuje profesorov a študentov, kde a kedy sa uskutočnia modlitby za život.

V deň „D“ sa všetci zainteresovaní zhromaždia pred školou. Ako ich spoznáte? Ľahko – všetci majú na svojom kabáte, taške alebo bunde bielu stužku.

Spoločne sa presunú do nemocničnej kaplnky sv. Alžbety, kde nasleduje prezentácia, hudobná vsuvka, spoločné modlitby a adorácia.

viac

My, študenti GCM, sme sa zapojili do projektu Comenius. Hlavnou náplňou tohto programu je robiť osvetu Európskej Únií a vytvárať priateľstvá a kontakty v rámci jej členských krajín.

viac
Novinky v kocke