Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
29.04.2016
Londýn 2016

Klokočinský jarmok v Londýne

24.4. o štvrtej ráno sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol na letisko. Na letisku sprievodca zistil, že letenky pre dvoch pasažierov chýbajú. Nastali tak prvé problémy, ktoré však našich profesorov nedokázali zaskočiť. 
6:30 - odlet do Londýna!
Plné ulice ľudí, áut a hluku nám robili spoločnosť celé tri dni, ale nikomu to neprekážalo. Boli sme predsa v Londýne, aby sme si splnili sen.
Čistá voda bez bubliniek na raňajky bola príjemným prekvapením pre mnohých z nás.

viac
Opäť raz sme sa snažili nad touto otázkou zamýšľať. Ako inak, ak nie pri káve a v spoločnosti dobrých ľudí.
Diskusia bola rozdelená na tri časti, prepletené hudobnými prestávkami. Ak ste ešte nepočuli spievať Paťku Husárovú - určite si ju vyhľadajte :). 
Výber piesní a jej neskutočný talent, dotvorili celému popoludniu skvelú atmosféru.
Prvá téma sa týkala nedávnych volieb a celkovej politickej situácie na Slovensku. Áčkari nám najprv pripomenuli rozdelenie ministerských kresiel. Potom sme sa snažili prísť na to, čoho výsledkom je momentálne zloženie parlamentu. 
Riešili sme tiež migračnú krízu a jej dopad na našu krajinu. Oktávani si pripravili rôznorodé výskumy a potvrdili tm fakt, že si musíme neustále uvedomovať a pripomínať našu identitu. A hlavne sa nenechať zviesť prúdom strachu, ktorý nám média prezentujú!
Na záver to zhrnula početná skupina zo 4.B. 
Rozdiskutovali sme problematiku nedostatočnej vzdelanosti nášho národa. Snažili sme sa prísť na vhodné riešenia a veríme, že práve naša generácia bude schopná zmeniť Slovensko.
 
 
(text: Ondrej Mitko a Natália Žibeková)
viac

Včera sa v aule našej školy uskutočnilo stretnutie so slovenskými študentami zahraničných univerzít - hlavne tých britských. Dvaja bývalí študenti našej školy (Alžbeta Dlhá a Maťo Kopecký) spolu s dvomi študentami z iných škôl v takmer dvojhodinovej prezentácii a následnej diskusii predstavovali štúdium v zahraničí.

viac

Áno, nielen v Írsku, ale aj u nás...

Ten, kto neobľubuje zelenú, rozhodne v tento deň neplánoval ísť do školy. No v skutočnosti sa situácia vyvinula celkom inak, ako sa sprvoti zdalo jej organizátorom.

Aj tí, ktorí nemajú vo svojej skrini takmer nič, čo by sa na nádych zelenej čo i len podobalo, zapojili svoje konexie s okolitým svetom a na celoškolskú akciu sa nevykašľali.

viac

Tento skoro-jarný utorok sa dá vziať hneď z niekoľkých pohľadov:

Štvrtáci a oktávani si 15. marec rozhodne nezamenili s iným utorkom v ich živote, veď po prvýkrát držali v rukách maturitné testy s vlastným kódom.

Avšak niektorí študenti mali to šťastie (v rutinnom študentskom nešťastí), že smeli byť svedkami niečoho skutočne výnimočného. Dokonca i GCM-ácke kriedy mali tú česť byť nástrojom v rukách tohto úkazu. Koho tak titulujem? Obyčajného, neobyčajne optimistického, nadčasového a, v prvom rade, čisto číro čistokrvného Íra – p. Patricka.

viac

Vitajte na stránke predmetovej komisie anglického jazyka!

Cudzí jazyk je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou úspechu v mnohých profesiách. Aj preto sa snažíme študentov na našej škole čo najlepšie pripraviť na jeho zvládnutie v akejkoľvek forme.

viac

Deň 17.november je veľmi dôležitý pre náš národ. Do dejín sa zapísal ako Deň boja za slobodu a demokraciu - výročie udalosti známej ako Nežná revolúcia. Hoci toto slovné spojenie pozná každý z nás, nikto z nás v tom čase ešte nebol na svete, a preto vieme iba veľmi málo o tom, čo sa vtedy naozaj stalo.

viac

Bola to práve naša škola, ktorá po školskom kole prvýkrát dostala možnosť zorganizovať okresné aj krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

viac

Táto pieseň nás sprevádzala počas celého anglického ruženca, ktorý sa uskutočnil 4.11.2015 po vyučovaní v internátnej kaplnke, kde sa diali veľké veci. Zachraňovali sme duše z očistca. Verím, že v ten požehnaný čas sme si vytvorili veľa mnohých priateľstiev teraz už s vyslobodenými dušičkami a že na náš malinký príhovor Boh prijal mnoho duší do neba. Síce tých osem dní počas, ktorých sme mohli získať odpustky pre duše v očistci vypršalo, spomeňme si na nich i dnes. Veď oni nám to sto násobne v nebi oplatia.

viac

Dva roky práce aj zábavy. Dva roky nových priateľstiev a neočakávaných situácií. Dva roky používania angličtiny aj mimo vyučovacích hodín. Dva roky spoznávania Európskej únie. Dva roky, ktoré prešli tak  rýchlo…

viac
Novinky v kocke