Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Praise the Lord My Soul

Táto pieseň nás sprevádzala počas celého anglického ruženca, ktorý sa uskutočnil 4.11.2015 po vyučovaní v internátnej kaplnke, kde sa diali veľké veci. Zachraňovali sme duše z očistca. Verím, že v ten požehnaný čas sme si vytvorili veľa mnohých priateľstiev teraz už s vyslobodenými dušičkami a že na náš malinký príhovor Boh prijal mnoho duší do neba. Síce tých osem dní počas, ktorých sme mohli získať odpustky pre duše v očistci vypršalo, spomeňme si na nich i dnes. Veď oni nám to sto násobne v nebi oplatia.

 

(text: Barbora Štrbová 3.B)

Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac