Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglické sympózium 2018

Život - to nie som iba ja a moja práca. Život pulzuje v spoločenstvách, komunitách a my sme povolaní spolupodieľať sa na jeho budovaní. To bolo základným posolstvom tohtoročného Anglického sympózia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7.5. v priestoroch Aténskej miestnosti. 

 

Hostia, Marek "Atlas" Hattás a Juraj Šeliga, sa prišli podeliť o to, ako sa oni vo svojom živote chopili tejto zodpovednosti. Marek Hattás, povolaním počítačový programátor, sa vo svojom živote nadchol pre dobrovoľnícku prácu a v súčasnosti je riaditeľom nitrianskeho projektu HidePark, ktorý zastrešuje celé spektrum aktivít - komunitnú záhradu, u-rampu, pódium pre koncerty a workshopy, alternatívne školstvo a mnohé iné. 
 
Juraj Šeliga, doktorand Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, sa výrazne zasadil za vývoj spoločnosti - s priateľmi sa mu podarilo rozdúchať najväčšie protestné zhromaždenia od dôb Nežnej revolúcie. 
 
Dvaja ľudia, dva rozdielne príbehy, ale ten istý otvorený a proaktívny postoj k spoločnosti ich spojil do jednej iniciatíve známej pod názvom Za slušné Slovensko. Marek Hattás sa totiž stal miestnym organizátorom týchto protestov. Ich príspevky nás v pondelok pobádali k tomu, aby sme sa zaujímali a zapájali do diania okolo nás. Ako občan, a predovšetkým ako kresťan, si k tomu povolaný.
 
 
(text: PaedDr. Štefan Murárik, foto: Dominika Valášková)
Novinky v kocke
  •   R O Z V R H   23. máj 2018  (streda)  ... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
  • Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi ml... / viac
  • Dňa 25. mája 2018 sa bude opäť tu v Nitre ... / viac
  • Trenčín – Duchovné cvičenia / viac
  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac