Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Angličtina v Libresse

Ak ste mali vo štvrtok 12.4 cestu po Kupeckej ulici v Nitre, musela vás upútať skupinka mladých ľudí, ktorí diskutovali vonku pred Libressom. Išlo už o tradičné posedenie študentov Gymnázia svätých Cyrila a Metoda, ktorí spolu s profesormi angličtiny rozoberali dianie okolo nás.

Týkalo sa to hlavne spoločenských problémov či už z minulosti alebo súčasnosti, no taktiež vízii do budúcna. Atmosféra bola spočiatku komorná kvôli ostychu z okoloidúcich, no postupne sa rozhýbala  - hlavne ak došlo na pálčivé témy, ktoré sa nás dotýkajú. Témy boli rôznorodé, a tak si každý prišiel na svoje. Netreba zabudnúť, že okrem príjemného posedenia pri limonáde či káve nás doprevádzali spolužiaci hudbou a spevom. To, čo sme sa naučili je, že svoj názor treba vedieť správne vyjadriť a stáť si za ním, pretože ak to neurobíme, naša spoločnosť sa nikdy nemôže zmeniť k lepšiemu. 

Fotogaléria

(text: Filip Farkaš)

Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac