Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Revalidácia kariet ISIC

Milí rodičia a študenti,

blíži sa koniec šk. roka a s ním aj predlžovanie platnosti preukazov ISIC. Žiaci si môžu predĺžiť platnosť preukazu ISIC zakúpením prolongačnej známky 09/2018.

Veľa detí nepozná skutočnú hodnotu peňazí, a preto ani nevenujú pozornosť ich šetreniu. Čím budú starší, budú si potrebu šetrenia uvedomovať viac a viac. V tejto chvíli sú to ich rodičia, ktorí majú na starosti rodinný rozpočet, ktorí častokrát obracajú v rukách každý cent.

Čím viac informácií o ISIC preukaze máte, tým sa môžete lepšie rozhodnúť, či svojmu dieťaťu preukaz predĺžite alebo nie. Sú to nakoniec vaše peniaze, ktoré by mali byť používaním preukazu ISIC ušetrené.

Ponúkame vám stručný prehľad výhod, ktoré predĺženie platnosti prináša.

Novinky v kocke
  • Milí rodičia a študenti, blíži sa koniec ... / viac