Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno 22.5. 2019

Riaditeľ  Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

p o s k y t u j e

z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok 2019

 

riaditeľské voľno dňa 22. 05. 2019 (streda) pre žiakov tried I.B, II. B, III. A Spojenej katolíckej školy, Farská 19 Nitra.

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy 

Novinky v kocke
  • R O Z  V R H   20. mája 2019 (pondelok) vi... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
  • Ďakujeme za objednávky, je možné ich uhrad... / viac
  • Riaditeľské voľno 22.5. 2019 Riaditeľ  Sp... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda hľadá stredo... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac