Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ponuka krúžkov v šk. r. 2018/2019

 

  Ponuka krúžkov 2018/2019    
       
  Názov krúžku: Vedúci krúžku: cieľová skupina termín
1 Krúžok školského časopisu  Mgr.  Jana Mitošinková všetci žiaci utorok 14,30
2 Spevácky krúžok  Ing. Miroslav Ševčík všetci žiaci  
3 Florbalový krúžok Mgr. Vladimír Ondrejka všetci žiaci piatok
4 Krúžok programovania KSP RNDr. Julius Jenis     
5 Krúžok anglických projektov   Mary Šabíková všetci žiaci dohoda
6 Futbalový krúžok Mgr. Jaroslav Votoček Nižší st.        Vyšší st  štvr. 14,30
7 Body work Mgr. Poláková všetci žiaci dohoda
8 Fotografický krúžok Mgr. Jaroslav Votoček všetci žiaci dohoda
9 Športový krúžok  Mgr.  Jana Mitošinková vyšší st. str. 14,30
10 Zdravotnícky krúžok Mgr. Jana Šimková Nižší st.         Vyšší st    
11 Krúžok talianského jazyka Mgr. Juraj Polakovič všetci žiaci dohoda
12 Výroba šperkov Mgr. Dana Brezniaková všetci žiaci streda
13 Parko ur, Freerun Mgr. Jaroslav Votoček vyšší st. utorok 14,30
14 Matematický krúžok PaedDr. Ján Šunderlík KVA utorok 14,30-15,30
15 Cvičenia zo SJL  Mgr. Ladislav Lorincz KVA  
Novinky v kocke
  • Všetci noví GCM-áci majú prvé týždne probl... / viac
  •     Ponuka krúžkov 2018/2019 ... / viac