Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
    -najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 • Forma podania prihlášky je možná:

-elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo

-listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR, s podpisom zákonného zástupcu.

 • Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor sa do prihlášky na našu školu NEPRIKLADÁ.
 • K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

 

 • Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami.

Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
a) k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
b) k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

-elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
-v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

Celé znenie Usmernenia nájdete Tu

 

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.
 

 V prípade otázok píšte na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac