Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oznam 26.10.

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

ako sme Vás informovali v piatok na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

-na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
-na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vyučovanie bude prebiehať dištančne


Mimoriadne  sa prerušuje:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov gymnázia,
  • záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach,
  • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základnej školy (5. – 9. ročník) a gymnázia.


Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých organizačných zložkách školy  v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V materskej škole a na základnej škole (ročníky 1 – 4) nebude prebiehať prezenčná výučba, pre ročníky 5 – 9 základnej školy a pre gymnázium bude počas prázdnin prerušené dištančné vzdelávanie. Na materskej škole a na základnej škole budú dni prázdnin využité na komplexnú ozónovú dezinfekciu a dezodoráciu priestorov, ktoré bude zabezpečovať externá firma.

V prílohe pripájame aktuálne znenie „pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ ako aj aktuálne dokumenty ministerstva školstva.  

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školyrozhodnutie MŠVVaŠ

postup ZŠ, MŠ

GYM

Koronavírus - pokyn od 26.10.2020

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac