Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 12.10 do 16.10

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľské voľno v termíne od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta a pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

 

Riaditeľské voľno je udelené vzhľadom na epidemiologickú situáciu na škole v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 sa poskytnuté voľno považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Vyučovanie v tieto dni bude prebiehať dištančnou formou podľa podmienok určených riaditeľom školy. O organizácii dištančného vzdelávania Vás budeme informovať.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, žiaci,   od štvrtku 22.1... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci,   triedy príma, s... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, v prílo... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci, na základe medial... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   Na základe... / viac