Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľ školy  so súhlasom zriaďovateľa  udeľuje  riaditeľské voľno  dňa 09. 10. 2020 pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda.  

 

Riaditeľské voľno je udelené vzhľadom na epidemiologickú situáciu na škole v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacej potrebe vykonania dezinfekcie priestorov školy. Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 sa poskytnuté voľno považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Vyučovanie bude v tento deň prebiehať dištančnou formou.

 

  Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, žiaci,   od štvrtku 22.1... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci,   triedy príma, s... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, v prílo... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci... / viac
  • Vážení rodičia, žiaci, na základe medial... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   Na základe... / viac