Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Informácie o prijímacích skúškach

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zverejňujeme kritériá a termíny súvisiace s prijímacím konaním na strednú školu. Stručnejšia verzia vo formáte PDF je tu (kritériá, termíny).

O postupe školy a konkrétnych termínoch a podmienkach spojených s rozhodnutím ministerstva školstva Vás budeme informovať prostredníctvom stránky školy a informačného systému EduPage v najbližších dňoch.

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac