Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitné skúšky

V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci žiaci riadne prihlasení na prvý termín maturitnej skúšky administratívne, teda na základe priemeru, v súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Podľa § 161k zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v čase mimoriadnej situácie rozhoduje o spôsobe ukončenia výchovy a vzdelávania ministerstvo školstva. Rozhodnutie ministerstva v čase mimoriadnej situácie sa uplatňuje plošne na všetkých maturantov, ako aj na maturantov v 4. ročníku bilingválnych štúdií.

Platná legislatíva týkajúca sa maturitných skúšok (vyhláška č. 318/2008, zákon č. 245/2008) neumožňuje školám svojvoľne posúvať termíny maturitnej skúšky.

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac