Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oznam o talentových skúškach

Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase od 16.3.2020 do 29.3.2020 je pôvodný termín prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) zrušený. Nový termín určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl v období od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať na stránke školy.

Novinky v kocke
  • Na základe rozhodnutia ministra školstva s... / viac
  • Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstv... / viac
  • Zverejňujeme usmernenie riaditeľa školy k ... / viac
  • Naša škola príjme do pracovného pomeru ľud... / viac