Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prosba o 2% z daní

Prosba o 2%

Vážení rodičia, milí priatelia !

 

I v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu školu – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda. Aj v tomto roku je možné na tento účel prispieť

2 % z vašich daní.

 

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane môžete získať na našej internetovej adrese tu, na vrátnici školy alebo prostredníctvom Vašich detí. Vopred Vám úprimne ďakujeme za porozumenie a podporu.

 

                                                                    Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

                                                                             riaditeľ školy

 

 

Prehľad použitia finančných prostriedkov z 2 %

 

 

1. Prijaté finančné prostriedky v roku 2017 z 2 % zaplatenej dane:      4312,80 €

 

2. Prehľad čerpania finančných prostriedkov z 2 % zaplatenej dane:

 

Notebooky, projektory,príslušenstvo do kmeňových tried      2 615,18 €

Žalúzie do kmeňových a odborných tried                            1 846,50 €

Skrinky na notebooky                                                                                                                                                                          

Spolu:                                                                             4 461,68 €

 

 

 

Rozdiel medzi prijatými a vynaloženými prostriedkami (148,83 €) bol financovaný z vlastných zdrojov SKŠ.                                                                                                    

                                                                                  

Novinky v kocke
  • Krížová cesta Každý štvrtok o 19:00 na Ka... / viac
  • Prosba o 2% Vážení rodičia, milí priateli... / viac
  • Dnes sme poslali do výroby vaše objednávky... / viac