Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Scenár

Prikladáme scenár divadelnej hry "Spomeň si  na mňa" pre všetkých, ktorí si potrebujú oprášiť texty. 

 

 

Novinky v kocke