Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Študijný program (charakteristika)

 • Bilingválna trieda s druhým vyučovacím jazykom nemeckým dopĺňa sieť bilingválnych gymnázií v meste Nitra i celom regióne. Ovládanie nemeckého jazyka je podmienkou pre uplatnenie sa na pracovnom trhu nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) v strednej Európe.

 

 • Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka, od jeho vzniku tu pôsobia nepretržite zahraniční lektori – sestry zasväteného života z Rodiny Panny Márie.

 

 • Do bilingválnej triedy sa môžu hlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, žiakov kvarty osemročného gymnázia možno prijať prestupom po vykonaní rozdielových skúšok. Všetci uchádzači robia talentové skúšky (test všeobecných predpokladov pre štúdium jazykov) a test z náboženstva. Znalosti základov nemeckého jazyka sú vítané, ale nie sú podmienkou pre prijatie ani nebudú overované na prijímacích testoch.

 

 • Bilingválne štúdium trvá 5 rokov. Prvý ročník je zameraný na zvládnutie základov nemčiny do tej miery, aby študenti boli schopní od druhého ročníka študovať vybrané predmety v tomto jazyku (až 18 hodín týždenne).

 

 • Od druhého ročníka sa budú vyučovať v nemeckom jazyku tieto predmety: matematika, chémia, katolícke náboženstvo, kresťanská etika. V budúcnosti plánujeme túto ponuku rozšíriť o ďalšie predmety.

 

 • Štúdium končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka v 4. ročníku, z nemeckého jazyka na úrovni C 1 SERR a dvoch voliteľných predmetov v 5. ročníku. Skúšky prebehnú v jazyku, v ktorom boli vyučované.

 

 • Gymnázium v spolupráci s miestnymi jazykovými školami pripraví študentov bilingválnej triedy na vykonanie štátnej skúšky, resp. zahraničných certifikátov z nemeckého jazyka.

 

 • Pre študentov bilingválneho štúdia je možnosť ubytovania v školskom internáte v areáli školy, kde všetky vychovávateľky ovládajú aktívne nemecký jazyk (jedna z nich pochádza z Nemecka).

 

 

 

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
 • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
 • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
 • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
 • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac