Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Európsky učiteľ jazykov roka 2013

Súťaž vznikla z iniciatívy Európskej komisie pre jazykové vzdelávanie v roku 2005. Jej hlavným cieľom je oceniť jednotlivcov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky a úspechy vo výučbe cudzích jazykov.

V tomto roku získala tento titul naša lektorka

Mrs. Mary Šabíková

Toto významné ocenenie je úspechom nielen jej ako osoby, ale i celej našej školy.

Srdečne blahoželáme.

Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac