Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

                 Desať rokov školy nie je dôvod na veľké oslavy a bilancovanie. Je to však iste príležitosť vyjadriť svoju vďačnosť Bohu a všetkým ľuďom, cez ktorých nám tak hojne prejavoval svoju lásku.
           Toto všetko sme si jasne uvedomili už na začiatku školského roka 2000/2001, keď sa začala vzdialená príprava na toto jubileum. V prvom rade išlo o publikáciu, ktorá by zaznamenala život gymnázia od jeho vzniku až dodnes. Vďaka porozumeniu a ochote pedagógov a ostatných pracovníkov školy sme mohli už v januári odovzdať textovú časť obohatenú o množstvo fotografií. Ostatné už bolo dielom nášho bývalého kolegu Mgr. Juraja Vontorčíka, ktorý ochotne urobil grafickú úpravu a zabezpečil tlač. Súčasťou boli aj poznámkové bločky a záložky do kníh s emblémom a adresou gymnázia.

viac

Zriaďovacia listina z roku 1991

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac