Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Školský rok 2016/2017 sme začínali v chráme sv. omšou, ktorú slúžili traja kňazi: generálny vikár Mons. Peter Brodek, školský kaplán Peter Šabo a vdp. Juraj Musil.

V úvode sme pozývali medzi nás Ducha Svätého piesňou Veni Sancte. V kázni Mons. Brodek spomínal na príhodu, ktorú zažil ešte ako kňaz v jednej farnosti. Cestoval autom na sv. omšu do menšej obce a vedľa cesty stopovala jedna pani.

viac
25.08.2016
DO Čičmany

Včera sme sa vrátili z duchovných cvičení (exercícií), ktoré sme už tradične absolvovali v krásnej dedinke Čičmany. Duchovne nás viedol vdp. Igor Hanko v spolupráci so školským kaplánom pátrom Petrom a sestričkami z Rodiny Panny Márie.

Naším skutočným sprievodcom však bol vzdelaný výrobca stanov sv. Pavol (Šavol) z Tarzu. Život a dielo tohto apoštola - evanjelizátora bolo hlavnou témou prednášok. Veľmi sa mi osvedčila aplikácia Biblia, vďaka ktorej som mohol kedykoľvek čítať Pavlove listy plné múdrosti adresované rôznym skupinám ľudí tej doby.

viac

Teraz by sme vám chceli porozprávať náš krátky príbeh o pobyte v Rakúsku. Keď sme prišli do školy, bolo pre nás všetko ešte nové a neznáme. Hneď nato sme boli predstavení riaditeľovi a ostatným vyučujúcim. Prekvapili nás dve veci: Nevedeli sme, že sa v Rakúsku hovorí silným dialektom. No našťastie sa všetci usilovali hovoriť nemecky. A druhým kameňom úrazu bola dĺžka vyučovacích hodín, ktorá nám často spôsobovala nemalé ťažkosti.  Aj keď rozdiel bol iba v piatich minútach, celé dva týždne sme si na to nevedeli zvyknúť.

viac

Nočná horúčka v kláštornom kostole (10.6. 2016)

Čas, kedy sa môžeme porozprávať s Bohom, poprosiť ho a poďakovať mu za všetko, čo pre nás robí. Aj o tomto bol Nightfever. Previesť ľudí kryptou, zavolať ich do kostola alebo porozprávať sa s kňazom, poprípade ísť na spoveď, nebolo obohatenie len pre "pozvaných", ale aj pre "pozývajúcich". Bohaté občerstvenie, za ktoré ďakujeme pani profesorke Bohovičovej a všetkým dobrým maminám, spôsobilo, že sme z tejto akcie odchádzali posilnení na duchu aj na tele. 

viac

V tomto videu sa vraciame k 25. výročiu založenia Spojenej katolíckej školy (v súčasnosti zloženej z MŠ, ZŠ a gymnázia). Príjmenú zábavu!

viac

Vstávať o štvrtej ráno sa nemusí každú nedeľu (však, Pajťo?). A nastúpiť do zlého vlaku, spustiac pri tom záchrannú akciu, v podaní p. prof. Hlavatej, sa tiež nepodarí každý deň (však, Anet?). Všetci ostatní šťastlivci z III.A, ktorí vstávali o niečo neskôr a cestou sa nestratili, mali tú česť doraziť do tichej, nenápadnej, ale o to krajšej dedinky Telgárt, učupenej pod legendárnou Kráľovou hoľou. Po strašnom zistení, že sme z vlaku vystúpili len niekoľko metrov pred prvým tunelom, naše srdcia naplnil smútok. Gymnazisti-negymnazisti, tunelom sa predsa nechodí každý deň...

viac

Dnes - 29.6. 2016 - sme slávili záverečnú školskú sv. omšu s výbornou hudbou, s výbornou kázňou a v poslednom rade aj vo výbornej teplote františkánskeho kostola zasväteného dnešným svätým - Petrovi a Pavlovi.

Páter Peter nám opätovne pripomenul, že stretnutie s Ježišom, to je to, čo mení ľudí. A zmenilo to nielen sv. Jána Pavla II. či Matku Terezu, Ježiš mení nás tu a teraz. Ježiš je podstata. Nebojme sa ísť za ním.

viac
29.06.2016
Pre tých..

Pre tých, ktorých to nezaujíma, v skratke: Bolo super!
Pre tých, ktorých to zaujíma:
Po trochu hektickom ráne na železničnej stanici a pretláčaní sa cez uličky vlaku sme šťastne nastúpili do preplneného autobusu, v ktorom sme sa delili o vzduch s výletníkmi zo Záhoria. Poznáte ten pocit, keď vás pricviknú dvere autobusu? Ak nie, spýtajte sa nášho kolegu, ktorý pocítil tú silu.
A sranda mohla začať...

viac

Milí priatelia, pozdravujeme Vás z redakcie Nových vierozvestí! 

Máme pre vás 2 dobré a 1 zlú správu. Ktorú chcete počuť prvú? OK, tak zlú. Aj napriek enormnému úsiliu sa nám nepodarilo vyjsť v tlači. Koniec školského roka v spojení s 25. výročím školy boli proste nad naše sily.  
 
A tie dobré? Pozri na fotku! Nové vierozvesti získali milé ocenenia v súťažiach školských časopisov. Druhou dobrou správou je, že sme tie aktuálnejšie články "zalomili" do kreatívnej prezentácie, ktorú si nájdete tu.
#25vyročieškoly #TyvolekoukejOrloj #výlety #sympóziá #bodkaaveľainého
 
Príjemné čítanie, ozveme sa znovu v septembri! 
(text: redakcia NV)
viac

V jeden krásny a slnečný štvrtok sme sa ráno zbierali pred zimným štadiónom. Tam na nás čakalo príjemné prekvapenie - čierny, nový, moderný autobus, dokonca aj wifi mal! Naše prvotné nadšenie opadlo, keď sme zistili, že ten autobus je pre hokejistov a nie pre nás. Ale ani to nám náladu nepokazilo, pretože hneď za tým krásnym autobusom stál ešte jeden - síce retro, no stále rovnako krásny (dobre, tak ani nie). Najskôr sme sa zľakli, či nebudeme musieť pomáhať pri rozbiehaní, ale zvládli sme to. No musíme povedať, že na tento autobus ešte  dlho nezabudneme, najmä pre jeho príjemné trasenie a štýlové retro vybavenie. Cesta síce bola dostatočne dlhá a únavná - veď 3 a pol hodiny hrkotania nie je len tak - ale stálo to za to.

viac
Novinky v kocke
  •   R O Z V R H   23. máj 2018  (streda)  ... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
  • Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi ml... / viac
  • Dňa 25. mája 2018 sa bude opäť tu v Nitre ... / viac
  • Trenčín – Duchovné cvičenia / viac
  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac