Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Žiť či prežiť

...alebo názov etického sympózia, ktoré pripravili žiaci 3.A., septimy a 3.B v dňoch 16. -17.11. pre žiakov vyššieho stupňa nášho gymnázia, ale aj pre záujemcov z iných škôl.

V prvom bloku nám CSILic. Jozef Kováčik priblížil vplyv médii na mladých. V druhom bloku nám chalani z komunity Cenakolo porozprávali o svojej závislosti na drogách, no následne nám povedali aj o tom, ako sa dostali do Cenakola. V záverečnom bloku ThDr. Ivan Šulík PhD. ochotne zodpovedal všetky otázky študentov ohľadom eutanázie, potratov a umelých oplodnení.

viac

V piatok 9.11. sa uskutočnila imatrikulačná diskotéka nižšieho stupňa. Zúčastnili sa triedy príma, sekunda a tercia a všetci sa dobre zabávali. Po tvrdom imatrikulačnom rituáli, ktorý uštedrili žiačky tercie prímanom, nasledovali rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili zástupcovia zo všetkých tried. Keď sa súťaže skončili, zhasli sa svetlá a všetci vybehli na tanečný parket. O zábavu sa postarali žiaci z vyšších tried, a to hlavne Tomáš Pilka, Jakub Ligač, Jozef Kudlej, Filip Čéry a Benjamín Császta. Imatrikulačnú diskotéku zorganizovali žiačky tercie spolu s pani profesorkou Brezniakovou. Ďakujeme.

Fotogaléria

 

viac

 V stredu 7.11.2012 triedy príma, sekunda a tercia navštívili Vedecký jarmok, ktorý organizovali šikovní študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Boli to študenti, ktorí študovali fyziku, biológiu a chémiu. Tento jarmok sa konal v OC Mlyny. Keď sme prišli do Mlynov, upútalo nás veľké pódium, na ktorom stáli dvaja moderátori, ktorí celý jarmok sprevádzali. Na jarmoku nám ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať ako kvapaliny a dokázali, že aj fyzika, biológia a chémia môžu byť zábavné. Bolo nám super a veľa sme sa naučili.

Fotogaléria

 

 

 

viac

V piatok sme sa zúčastnili prednášok Trojstenu na bratislavskej UK. Vybraní žiaci, ktorí mali o prednášky záujem, podľa môjho názoru isto neľutujú. Koniec koncov, spýtajte sa ich sami.

Cesta do Bratislavy prebehla bez problémov, dokonca sme v Mlynskej doline stretli našich bývalých žiakov, ktorí nám pomohli s nájdením správnej miestnosti. Ja som absolvoval 3 prednášky, stručne zhrniem ich obsah. Boli skutočne zaujímavé, inšpiratívne a hlavne ukazovali to, čo sa mnohí na hodinách matematiky (a určite aj fyziky) pýtate : na čo toto je a aké to má využitie ?

 

 

viac

Mesiac október patrí misiám!

V pondelok 29. októbra 2012 sme privítali na besede p. kaplána Štefana Bebjaka, ktorý pôsobil v misiách na Madagaskare – pre nás veľmi exotickej krajine. Počas jeho rozprávania sme sa mohli  dozvedieť o ostrove, ktorý je štvrtým najväčším na svete – o jeho zvykoch, kultúre, spôsobe života či rôznych jazykoch. Študenti prímy, sekundy a tercie boli zvedaví a hodinka strávená rozprávaním preto prešla veľmi rýchlo.

 

 

viac

Minulý týždeň sa viacerí naši žiaci (a aj profesori) zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky na tému "Prenatálny vývin dieťaťa". Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. dokázal naozaj zaujímavo rozprávať o téme, ktorá zrejme viacerým z nás nie je úplne jasná, napriek tomu, že sa nás všetkých nejakým spôsobom týka.

 

 

 

viac

Milujem ťa ňunu... alebo návšteva študentov Piaristického gymnázia z Vácu

 

Vo štvrtok 18.10. hudobnú miestnosť na školskom internáte naplnilo očakávanie, radosť a možno trochu aj stres a nervozita. My, vybraní študenti, sme očakávali veľkú návštevu z Maďarska.


Na skrátenie času sme celú miestnosť rozozvučali hudbou. Veď nie nadarmo sa volá „Hudobná miestnosť“. Miško si vzal do rúk gitaru a už to išlo. Čas plynul a hostia už prichádzali. Ujali sme sa hneď pohostinstva – všetkým sme ponúkali koláčiky a „slovenskú“ špecialitku z Čiech – Kofolu.

viac

16. októbra 2012 bol pre nás, žiakov 1.A neobyčajný deň. Do školy sme prišli s batožinami a to preto, že nás okrem piatich hodín v škole čakala duchovná obnova. Aj keď sme sa poslednej hodiny obávali, pani profesorka Didová sa nad nami zľutovala a nedala nám písomku. A tak sme sa spokojní vybrali po piatej hodine spojom na Lukov dvor. Hoci nám počasie príliš neprialo, milé sestry z Kiribati nás uvítali a po rozdelení na izby sme vyhladnutí zamierili do jedálne. Po vynikajúcom obede nás čakala krížová cesta a prednáška pátra Petra, ktoré boli silným emotívnym zážitkom pre každého z nás. Chvíľu voľna sme využili na večeru a pobehovanie po izbách a potom sme sa presunuli na večernú svätú omšu. V srdci každého jedného určite zostanú nádherné slová nie len od pátra Petra ale aj od pána profesora Gurbicza, ktorý so sebou priniesol aj svoju kapelu a spolu hrali a spievali gospelové piesne. Nakoniec sme sa k nim pridali aj my a spievali sme spolu. Po výbornej večeri sme si všetci sadli do kruhu a hrali hry, ktoré vymýšľala sestra Mária Zuzana a skvele sme sa na nich zabávali.

viac
13.10.2012
Rok viery

Slávnostnou bohoslužbou vo štvrtok 11.10.2012 privítali  Rok viery  žiaci a študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre.

Svätou omšou, ktorej sa zúčastnilo viac ako 800 detí a mladých, slávnostne vstúpili do roku,  počas ktorého sa budú snažiť spolu s celou cirkvou obnoviť svoj vzťah s Bohom.  Počas homílie hlavného celebranta, emeritného biskupa Dominika Tótha, sa zamysleli nad významom a dôležitosťou viery, ktorú dostali ako veľký dar od svojich rodičov.

Fotogaléria

viac

Krásny slnečný piatok  28. 9. 2012 priam pozýval na prechádzku. Väčšina z nás však trávila toto dopoludnie v škole  - veď školský rok bol v plnom prúde, ale pár šťastlivcov z prímy - Marek Dlhý, Martin Voros, Marek Štank, Kristína Šinkorová, Darina Záhorská, zo sekundy Alžbeta Fugliková, Lukáš Bujdák, Katarína Petrovičová, Miriam Žitňáková, sa so sr. Clarisou vybralo na  Nitriansky hrad. Prečo?

Naša škola sa totiž zapojila  do výtvarnej súťaže "Sv. Cyrila a Metod očami detí", ktorú organizoval Dom Matice slovenskej v rámci osláv 1150. Výročia príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

 

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac