Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

30.1. 2013 – streda o 18.00 – spoločná adorácia v kláštornom kostole s pátrom Paulom Mária Siglom – duchovným otcom a zakladateľom spoločenstva Rodiny Panny Márie

Z jeho slov vyberáme:

Keď sa modlíme ruženec Božieho milosrdenstva a stále opakujeme „pre Jeho bolestné umučenie... vtedy sa dávame pod ochranu Ježišovho utrpenia. Neexistuje  pre nás bezpečnejšie miesto než pod krížom Pána Ježiša, v Jeho ranách...

Keď sa Matky Terezy pýtali v čom je tajomstvo jej úspechu povedala “ v tom, že denne prijímam sv. prijímanie“ a keď jej túto istú otázku položili na univerzite v Heidelbergu dodala že  v jej vzťahu k Panne Márii. Na otázku „Prečo?“  Matka Tereza – vo svojej príslovečnej jednoduchosti odpovedala „ preto, lebo nám priniesla Ježiša“.

Naša škola je postavená pod ochranu Panny Márie, ktorej sme zasvätení od jej začiatku v katedrále na sv. omši s otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.

Zahrňme do požehnanie nás, naše rodiny, Slovensko a celý svet. Boh miluje všetkých ľudí – aj tých, ktorí v Neho neveria.

viac

Vo štvrtok, potom ako učitelia GCM a ZŠ odovzdali svojim žiakom polročné výpisy známok, zhromaždili sa spolu v aténskej miestnosti na internáte, aby duchovne nabrali novú silu a posilnili sa vo viere.

K učiteľom hovoril páter Paul Maria Sigl – duchovný otec a zakladateľ Rodiny Panny Márie, ktorého pozval pán riaditeľ Mgr. Ing. Karol Žák.

Páter Paul bol v začiatkoch vzniku školy, kedy ho pozval na prosbu otca kardinála J.Ch. Korca, v blahej pamäti otec biskup Pavol Hnilica.

Páter Paul sa poďakoval p. riaditeľovi za možnosť, ktorú majú naši učitelia, keď počas pracovnej doby môžu na chvíľu stíchnuť a nájsť si čas na to, aby si obnovili svoj vzťah s Bohom. Uviedol viac príkladov ako reaguje v ťažkých situáciách veriaci a neveriaci človek, lebo vtedy, keď ide všetko dobre, keď spolu obedujeme, alebo ideme na prechádzku... je to jednoduché, ale v ťažkých situáciách čerpá človek z viery.

viac

Po náročnom prvom polroku mali študenti našej školy možnosť trošku sa odreagovať na školskej diskotéke. Vo štvrtok 24.1. sa ich asi 80 zúčastnilo zábavy, o ktorú sa postaral DJ Tommy a jeho banda. Tancovalo sa do 22.00 a myslím si, že všetci účastníci boli spokojní. Za organizátorov môžem len pochváliť priebeh akcie aj správanie zúčastnených študentov. Ďakujem za pekný večer a prajem veľa síl a odvahy do druhého polroku.

Fotogaléria

viac

Dňa 20.12.2012 trieda sekunda zorganizovala vianočné predstavenie v Domove dôchodcov v Nitre. Program sa skladal z dvoch častí.

Prvú časť tvorili vianočné koledy. Pri koledách sa spevom nezapojili len účinkujúci, ale aj diváci, teda obyvatelia Domova dôchodcov.

Druhú časť programu tvorilo vystúpenie, ktoré bolo o tom, ako Janka chcela ísť do neba aj s macíkom, ale sv. Peter s tým nesúhlasil, aby vošla aj s macíkom. Hovorí jej o príklade Ábelovej ovečky, ktorú musel nechať za bránou. V tom príde sv. Mikuláš a zhovára so so sv. Petrom, aby Janku pustil aj s macíkom, ale sv. Peter s tým aj tak nesúhlasí. Sv. Mikuláš zavolá sv. Jána "na pomoc" a nakoniec sv. Peter Janku pustí do neba.

viac

Rok 2012 na GCM sme symbolicky ukončili vianočnou svätou omšou vo františkánskom kostole, ktorú viedol školský kaplán páter Peter.

"Predjedlom" bol príhovor pána riaditeľa v školskom rozhlase a ranné spoločné posedenia v jednotlivých triedach. Okrem vzájomného obdarúvania nielen v triedach, ale aj v zborovni, sa vo veľkom uzatvárali triedne knihy a robil sa poriadok na stoloch, v triedach a v kabinetoch, možno aj v dušiach :) Na vianočné prázdniny sme predsa nemohli odísť s neporiadkom a nezrovnalosťami - nielen tým fyzickými z tohto reálneho sveta, ale aj tými duchovnými.

Želajme si spoločne, aby svetlo novonarodeného Spasiteľa prežiarilo celé naše bytie.

 

Fotogaléria

viac

 Dňa 17.12. 2012 sa trieda SEXTA zúčastnila akcie „Socks for the Homeless“ v azylovom dome, kde obdarovala bezdomovcov darčekmi. Táto zbierka sa konala týždeň pred akciou v našej škole. Študenti prispievali väčšinou peňažnou čiastkou alebo oblečením. Za vyzbierané peniaze sa potom išli kúpiť ponožky, rukavice, čiapky, šály,...

Akciu sme obohatili aj o krátky program, ktorého súčasťou bola scénka a piesne.

Fotogaléria

 

 

 

viac

Už po 21. krát od vzniku Gymnázia sa naša škola 10. decembra 2012, počas svätej omše zo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zasvätila jej materinskému Srdcu.

 

 

 

 

 

 

viac

Na  sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2012 na nás svätý Mikuláš nezabudol. Navštívil nás vo všetkých triedach aj spolu so svojim sprievodom anjelov, spevákov...

Tejto úlohy sa veľmi pekne zhostili žiaci II.B a tak sprostredkovali požehnanie sv. Mikuláša celej škole.

Mladší žiaci dostali výbornú čokoládu špeciálne „made with love for GCM“, ktorú nám dodal manžel  p. profesorky Kristíny Stýblovej. Starších obdarovali piesňou, požehnaním a modlitbou za deti, ktoré sa nemajú tak dobre ako my. Pozrite si aj rozsiahlu fotogalériu.

 

 

viac

Bol piatok ako každý iný - ráno vyšlo slnko ako zvyčajne, všetci sa ponáhľali do práce alebo do školy ako zvyčajne. Pre nás, štvrtákov a oktávanov GCM, to však také obyčajné  nebolo. V kalendári totiž svietil dátum 30. november - tak dlho očakávaný a pripravovaný deň konečne nastal.

Úpravy vrcholili, kaderníčky a kozmetičky mali plné ruky práce. Do pol piatej bolo treba predsa všetko stihnúť. Ako sa však ukázalo, každý má iný pojem o čase, a tak sme pod vedením našich triednych profesoriek napochodovali do plnej sály PKO až o pol siedmej. Očakávanie nekonečných príhovorov sa našťastie ukázalo neopodstatnené a dvojrady sa dali do pohybu.

 

viac

Trieda I.B si tentokrát na tradičnú duchovnú obnovu pre prvákov počkala trochu dlhšie, až do 29. novembra. Po vyučovaní sme sa spoločne prepravili na Lukov dvor, k sestričkám z Kiribati, ktoré nás už čakali s obedom. Náš program bol veľmi bohatý: mali sme spoločné sväté omše, modlitby, prednášky s p. Petrom a sestričkami, spoločné hry, pri ktorých sme zistili, kto má pravého súťaživého ducha, oprášili sme stolnotenisové stoly, preskúmali okolie exercičného domu, zahrali si futbal, popestovali mačky, pojedli všetky zásoby a hlavne sme sa snažili počas týchto dvoch dní budovať náš vzťah k Bohu i k sebe navzájom. Dúfame, že sa nám to podarilo. V každom prípade sme si odniesli krásne spomienky.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac