Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dňa 20.12.2012 trieda sekunda zorganizovala vianočné predstavenie v Domove dôchodcov v Nitre. Program sa skladal z dvoch častí.

Prvú časť tvorili vianočné koledy. Pri koledách sa spevom nezapojili len účinkujúci, ale aj diváci, teda obyvatelia Domova dôchodcov.

Druhú časť programu tvorilo vystúpenie, ktoré bolo o tom, ako Janka chcela ísť do neba aj s macíkom, ale sv. Peter s tým nesúhlasil, aby vošla aj s macíkom. Hovorí jej o príklade Ábelovej ovečky, ktorú musel nechať za bránou. V tom príde sv. Mikuláš a zhovára so so sv. Petrom, aby Janku pustil aj s macíkom, ale sv. Peter s tým aj tak nesúhlasí. Sv. Mikuláš zavolá sv. Jána "na pomoc" a nakoniec sv. Peter Janku pustí do neba.

viac

Rok 2012 na GCM sme symbolicky ukončili vianočnou svätou omšou vo františkánskom kostole, ktorú viedol školský kaplán páter Peter.

"Predjedlom" bol príhovor pána riaditeľa v školskom rozhlase a ranné spoločné posedenia v jednotlivých triedach. Okrem vzájomného obdarúvania nielen v triedach, ale aj v zborovni, sa vo veľkom uzatvárali triedne knihy a robil sa poriadok na stoloch, v triedach a v kabinetoch, možno aj v dušiach :) Na vianočné prázdniny sme predsa nemohli odísť s neporiadkom a nezrovnalosťami - nielen tým fyzickými z tohto reálneho sveta, ale aj tými duchovnými.

Želajme si spoločne, aby svetlo novonarodeného Spasiteľa prežiarilo celé naše bytie.

 

Fotogaléria

viac

 Dňa 17.12. 2012 sa trieda SEXTA zúčastnila akcie „Socks for the Homeless“ v azylovom dome, kde obdarovala bezdomovcov darčekmi. Táto zbierka sa konala týždeň pred akciou v našej škole. Študenti prispievali väčšinou peňažnou čiastkou alebo oblečením. Za vyzbierané peniaze sa potom išli kúpiť ponožky, rukavice, čiapky, šály,...

Akciu sme obohatili aj o krátky program, ktorého súčasťou bola scénka a piesne.

Fotogaléria

 

 

 

viac

Už po 21. krát od vzniku Gymnázia sa naša škola 10. decembra 2012, počas svätej omše zo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zasvätila jej materinskému Srdcu.

 

 

 

 

 

 

viac

Na  sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2012 na nás svätý Mikuláš nezabudol. Navštívil nás vo všetkých triedach aj spolu so svojim sprievodom anjelov, spevákov...

Tejto úlohy sa veľmi pekne zhostili žiaci II.B a tak sprostredkovali požehnanie sv. Mikuláša celej škole.

Mladší žiaci dostali výbornú čokoládu špeciálne „made with love for GCM“, ktorú nám dodal manžel  p. profesorky Kristíny Stýblovej. Starších obdarovali piesňou, požehnaním a modlitbou za deti, ktoré sa nemajú tak dobre ako my. Pozrite si aj rozsiahlu fotogalériu.

 

 

viac

Bol piatok ako každý iný - ráno vyšlo slnko ako zvyčajne, všetci sa ponáhľali do práce alebo do školy ako zvyčajne. Pre nás, štvrtákov a oktávanov GCM, to však také obyčajné  nebolo. V kalendári totiž svietil dátum 30. november - tak dlho očakávaný a pripravovaný deň konečne nastal.

Úpravy vrcholili, kaderníčky a kozmetičky mali plné ruky práce. Do pol piatej bolo treba predsa všetko stihnúť. Ako sa však ukázalo, každý má iný pojem o čase, a tak sme pod vedením našich triednych profesoriek napochodovali do plnej sály PKO až o pol siedmej. Očakávanie nekonečných príhovorov sa našťastie ukázalo neopodstatnené a dvojrady sa dali do pohybu.

 

viac

Trieda I.B si tentokrát na tradičnú duchovnú obnovu pre prvákov počkala trochu dlhšie, až do 29. novembra. Po vyučovaní sme sa spoločne prepravili na Lukov dvor, k sestričkám z Kiribati, ktoré nás už čakali s obedom. Náš program bol veľmi bohatý: mali sme spoločné sväté omše, modlitby, prednášky s p. Petrom a sestričkami, spoločné hry, pri ktorých sme zistili, kto má pravého súťaživého ducha, oprášili sme stolnotenisové stoly, preskúmali okolie exercičného domu, zahrali si futbal, popestovali mačky, pojedli všetky zásoby a hlavne sme sa snažili počas týchto dvoch dní budovať náš vzťah k Bohu i k sebe navzájom. Dúfame, že sa nám to podarilo. V každom prípade sme si odniesli krásne spomienky.

Fotogaléria

viac

Žiť či prežiť

...alebo názov etického sympózia, ktoré pripravili žiaci 3.A., septimy a 3.B v dňoch 16. -17.11. pre žiakov vyššieho stupňa nášho gymnázia, ale aj pre záujemcov z iných škôl.

V prvom bloku nám CSILic. Jozef Kováčik priblížil vplyv médii na mladých. V druhom bloku nám chalani z komunity Cenakolo porozprávali o svojej závislosti na drogách, no následne nám povedali aj o tom, ako sa dostali do Cenakola. V záverečnom bloku ThDr. Ivan Šulík PhD. ochotne zodpovedal všetky otázky študentov ohľadom eutanázie, potratov a umelých oplodnení.

viac

V piatok 9.11. sa uskutočnila imatrikulačná diskotéka nižšieho stupňa. Zúčastnili sa triedy príma, sekunda a tercia a všetci sa dobre zabávali. Po tvrdom imatrikulačnom rituáli, ktorý uštedrili žiačky tercie prímanom, nasledovali rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili zástupcovia zo všetkých tried. Keď sa súťaže skončili, zhasli sa svetlá a všetci vybehli na tanečný parket. O zábavu sa postarali žiaci z vyšších tried, a to hlavne Tomáš Pilka, Jakub Ligač, Jozef Kudlej, Filip Čéry a Benjamín Császta. Imatrikulačnú diskotéku zorganizovali žiačky tercie spolu s pani profesorkou Brezniakovou. Ďakujeme.

Fotogaléria

 

viac

 V stredu 7.11.2012 triedy príma, sekunda a tercia navštívili Vedecký jarmok, ktorý organizovali šikovní študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Boli to študenti, ktorí študovali fyziku, biológiu a chémiu. Tento jarmok sa konal v OC Mlyny. Keď sme prišli do Mlynov, upútalo nás veľké pódium, na ktorom stáli dvaja moderátori, ktorí celý jarmok sprevádzali. Na jarmoku nám ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať ako kvapaliny a dokázali, že aj fyzika, biológia a chémia môžu byť zábavné. Bolo nám super a veľa sme sa naučili.

Fotogaléria

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac