Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ako prípravu na Veľkú noc, najdôležitejšie a najväčšie sviatky v cirkevnom roku, slávilo spoločenstvo našej školy v stredu, 27. marca 2013, spoločnú školskú krížovú cestu vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine.

Aj za účasti niekoľkých bývalých študentov a rodičov sme mohli prežiť krížovú cestu nášho Pána priam hmatateľným spôsobom. Udalosti Veľkého piatku nám sprítomnili živé svedectvá postáv, ktoré boli ich súčasťou. Prihovoril sa nám Pontius Pilát, jeho manželka Claudia Procula, Ježišova matka, Šimon z Cyrény, Veronika, apoštol Ján, plačúce ženy, kajúci lotor i stotník, ktorý na koniec vyznal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Fotogaléria

viac

Od pondelka, 18. marca, do stredy, 20. marca 2013, sme na našej škole privítali vzácneho hosťa z Rakúska, pátra Maximiliána Mária Schwarzbauera, patriaceho do klerického združenia „Dielo Ježiša Veľkňaza“.

Študenti všetkých ročníkov vyššieho stupňa s ním mali besedy na tému „Moderné médiá a ich vplyv na človeka“. Páter Maximilián na mnohých praktických príkladoch z vlastnej pastoračnej praxe i na základe výskumov známeho nemeckého vedca Manfreda Spitzera poukázal na nebezpečenstvo tzv. digitálnej demencie. A preto pozor, nech si „neodklikáme mozog“.

 

 

 

 

viac

(Ako vždy) trieda oplývajúca kreativitou a aktívnym prístupom k novým výzvam sa vo štvrtok 28.2.2013 stretla na popoludňajšej diskusii v kaviarni LIBRESSO.

Hŕstka študentov pri anglickom čaji a horúcej čokoláde rozoberala aktuálne témy a otázky sužujúce dnešných mladých ľudí. Búrlivú diskusiu v jazyku Shakespeara dopĺňala alternatívna hudba v podaní samotných študentov. Dych berúce vystúpenia z dielní Zuzky Strnátovej ( direktorky SND - Strnátovie Naivnie Divadlo pozn. autora), Mad Jam (Juro Daniš, Maja Chrenková), Rasťa Bánovského a Gaba Meluša umocňovali príjemnú familiárnu atmosféru tohto jedinečného podujatia. Aktéri hudobnej zložky boli ocenení búrlivým potleskom. Ochotná obsluha sa postarala o náš maximálny komfort. So zapadajúcim slnkom sa aj naša debata zvášnivela (autor vety: TK) Dobre bolo ;)Fotogaléria
viac

16. február, sobota

Obávam sa snehu, zimy, lyží, lyžiarok, svahov. Netuším, ako sa obujem do lyžiarok a postavím na lyže. Nikdy som to nerobila. Musím ísť skoro spať, aby som zajtra o siedmej vstala. Ach, ešte si musím dobaliť kufor.

 

17. február, nedeľa

Je pol desiatej. Niektorí naši kamaráti ešte spia, ale my (2. A, 2. B, 2. C a sexta) už sedíme v autobuse a tešíme sa na brázdenie svahov. Cesta trvá približne dve hodiny. Nemárnim časom, a preto plním svoje brucho rezňami.

 

viac
01.03.2013
Sympózium SJ
Dňa 19. februára 2013 sa konalo na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre sympózium zo slovenského jazyka pod názvom Milujem múdrosť. Táto ústredná myšlienka sv. Konštantína Cyrila bola hlavnou témou sympózia.
Pozvanie naň prijali hostia: nitriansky dekan Peter Klech, ktorý predstavil význam misie sv. Cyrila a Metoda z pohľadu dobovej filozofie a myslenia ľudí na Veľkej Morave. Ďalej Mgr. Tomáš Bánik, PhD. z Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre, ktorý vysvetlil zásady staroslovienskeho jazyka a najmä písma - hlaholiky, s vysvetlením významu vzdelania a kultúry na Veľkej Morave.
Tretiu prednášku viedli zástupcovia filatelistov z obce Močenok, a to páni Gál a Kútny, ktorí upozornili na význam sv. Cyrila a Metoda nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu, najmä pre Slovanov. Na prezentáciu použili množstvo fotografických dokumentov, máp, poštových známok a pečiatok.
Študenti tretieho ročníka 3. A , 3. B  a septimy, pre ktorých bolo sympózium určené, sa o ňom pochvalne vyjadrili.
 
viac
V utorok 26. februára 2013 sa na našej škole konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti odprezentovali pekné originálne práce z oblasti fyziky, histórie a informatiky. Všetci postúpili do krajského kola, kde im budeme držať palce. Ďakujeme p.profesorke Kvasňovskej za usmernenie študentov a organizáciu školského kola.
 

 

 

 

viac
26.02.2013
Návšteva SND

Dnes žiaci sekundy a tercie navštívili divadelné predstavenie v budove SND v Bratislave. Muzikálu Snehulienka a sedem pretekárov predchádzala krátka prehliadka časti starého mesta.

Boli sme v Dóme sv. Martina, pod Michalskou bránou a na niektorých námestiach starého mesta. Po krátkom rozchode sme sa stretli pred Ganymedovou fontánou a o 11.00 sme už sedeli na balkónoch divadla.

Je pravda, že z tých bočných balkónov nie je príliš dobrý výhľad na javisko, ale aspoň sme získali reálnu predstavu o priestore starej budovy SND (rôzne galavečery v televízii bývajú často v priamom prenose z tejto budovy).

 

viac

Tercia spolu so 7. A a 7. B zo základnej školy sa zúčastnila lyžiarskeho kurzu v Čičmanoch v dňoch 8. až 12. januára.

Predĺžili si vianočné prázdniny a takto pekne a veselo im bolo :)

 

Fotogaléria

viac

Celoslovenský modlitbový deň Matky všetkých národov v Nitre

Niektorí študenti, deti  i učitelia nášho gymnázia ako i základnej školy sa v sobotu 9. februára zúčastnili celoslovenského modlitbového dňa ku cti Matky všetkých národov v Nitre.

Tento deň bol pre Nitru historickým. Celoslovenský modlitbový deň sa tu v mestskej hale na Klokočine uskutočnil po prvýkrát. Už od skorého rána prúdili autobusy zo všetkých kútov Slovenska do mestskej haly a pútnici zapĺňali sálu až do posledného miestečka.

 

Modlitbový deň začal eucharistickou poklonou spojenou s modlitbou ruženca.

 

Potom nasledovali svedectvá mladých ľudí, sestier či starších, ktoré vypovedali o sile a účinku modlitby a obrázka Matky všetkých národov, ktorých šírenie si praje Ona sama.

 

viac

Naša škola nesie meno dvoch veľkých osobností, svätých Cyrila a Metoda, ktorých sviatok sme si 14. februára 2013 pripomenuli slávnostnou školskou omšou. V tento deň medzi nás tradične zavíta novokňaz, ktorý vyšiel z radov absolventov našej školy. Tentokrát to bol Martin Vitek, momentálne pôsobiaci ako kaplán vo farnosti Topoľčany. Povzbudil nás k radostnému prežívaniu našej viery aj v tomto pôstnom čase, ktorý v nás evokuje skôr smutnú a pochmúrnu náladu. Aby o nás neplatili slová: "Smutné očká, biele líčka, určite je to katolíčka". Kaplánovi Martinovi ďakujeme za návštevu a prajeme mu veľa radosti a sily v jeho kňazskej službe.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac